- Vi ofrer ikke fisken for olja

Øksnesordfører John Danielsen er godt fornøyd etter dagens ordførermøte med regjeringa.

  Foto: Christina Svanstrøm

  Foto: Christina Svanstrøm

oksnes

Ordførerkollegiet i Vesterålen samlet i dag krefter med kollegene i Lofoten og Senja, og møtte regjeringa for å bringe frem regionenes syn. Med seg i koffertene hadde de 16 ordførerne et klart krav om at regjeringa må åpne for en konsekvensutredning etter Petroleumslovens bestemmelser.

- Etter at regjeringa har tatt stilling til forvaltningsplanen nå i slutten av første kvartal forutsetter vi at man går videre med å iverksette konsekvensutredningen. Vi forutsetter at en slik utredning ivaretar samfunnsmessige vurderinger og hvilke innvirkninger petroleumsaktivitet vil ha på lokalsamfunn og befolkningen generelt, sier Danielsen til VOL.

I møtet var det Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad som frontet regionene med sitt hovedinnlegg. Men både John Danielsen fra Øksnes, Sture Pedersen fra Bø, Jonni Solsvik fra Andøy og Kjell Børge Freiberg hadde ordet for å fremføre sine budskap.

Danielsen sier han på vegne av Øksnes var klar på at petroleumsvirksomhet kan være viktig, men ikke så viktig at man ofrer fiskeriene.

- Det var veldig viktig for meg å poengtere at det er fiskeriene som er den fornybare ressursen, at det er fiskeriene som er vår primære næringskilde å bygge fremtiden til Vesterålen på. Olje ser vi i et 20-årsperspektiv, og vi ofrer ikke fiskerinæringa for å høste det petroleumsnæringa har med seg.

- Så det store spørsmålet er sameksistens.

- Er du fornøyd med hva som kom ut av møtet fra regjeringas side?

- Ja. Og jeg er veldig fornøyd med at det var såpass mange som stilte opp. Alle vi ønsket å ha der, og litt til møtte frem, sier Danielsen, og sikter til at regjeringa i tillegg til statsministeren stilte med kommunalmininister Liv Signe Navarsete, olje-og energiminister Terje Ris Johansen, samt miljøvernminister Erik Solheim, samt SV-leder og utdanningsminister Kristin Halvorsen. I tillegg var også Karl Eirik Schøtt-Pedersen, samt en rekke andre statssekretærer til stede.

Møtet hadde preg av å være regjeringens øre til ordførerne, heller enn å være et møte der ordførerne skulle få med seg klare svar hjem. Det var også slik ordfører John Danielsen forventet at det skulle forløpe.

- Det at de kom og lyttet til det vi snakket om, det synes jeg det står respekt av. Det er viktig at de gjør dette nå i forkant av at de går inn i sluttbehandlinga av forvaltningsplanen for nordområdene.

- Og du er ikke blant dem som mener at det å sette i gang en konsekvensutredning i praksis er å sette i gang en åpningsprosess?

- Nei, det kan jo kanskje komme frem så mye i en slik utredning at man til slutt ender opp med å si nei. Jeg mener at regjeringen vil lytte til hva kommunene mener også når en slik utredning får frem de ulike syn.

- Det vi ønsker er kunnskap – utvidet kunnskap. For vi ønsker også å ha med oss hva som skjer innenfor ei nautisk mil av grunnlinja der kommunenes ansvar begynner.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

oksnes