Feilskiltet elg

Hadsel bør både få nye elgfareskilt og fjerne de som står der unødvendig, slås det fast i en ny rapport.

Her er det registret påkjørsler av elg. Skisse: Statens vegvesen  Foto: Wildenschild Henrik

Vesteraalens Avis

Ublide møter mellom bil og elg skjer hyppig i Hadsel. Det er to strekninger som er særlig utsatt: Veien mellom Stokmarknes og Melbu og på E10 på Innlandet.

Feilplassert

På E10 på Ingelsfjordeidet står et fareskilt som bør fjernes. Rapporten slår fast at elgfaren er liten, og sikten på stedet er middels.

Ved Slettbukta skulle det vært et skilt, men det mangler. Ifølge rapporten bør dette skiltet settes opp. Det er fastslått moderat fare for en 3,5 kilometer lang strekning. Sikten er middels god, men trafikken er høy. Derfor bør skiltet settes opp, heter det i rapporten.

Det bør også settes opp to nye skilt langs fylkesvei 82.

Viltfaren for disse områdene er anslått å være henholdsvis stor og moderat. Sikten er middels, men trafikken er høy.

Dette gjelder områdene Ekren-Prestfjellet og Hadsel kirke-Bruodden.

Les også: Politiet vurderer jaktepisode

Neste år

– Statens vegvesen kommer ikke til å endre skiltingen før vi har diskutert det med den lokale viltnemnda, og det er foreløpig planlagt at Region nord bør oppdatere hele skiltregimet for hjortevilt i løpet av 2017/2018. Dette fordi vi både er pålagt å gjennomgå skilting i samarbeid med viltnemnda, men også fordi vi kan ha gjort tolkninger av strekninger som gir feil anbefaling. Det gjelder for eksempel elgstammens størrelse, sier Henrik Wildenschild i vegvesenet til VA.

Han peker på at etaten har et godt datagrunnlag for å diskutere saken med viltnemndene.

Les også: – Frykter stor økning i antall viltpåkjørsler

Mange dyr

Statistisk sentralbyrå fører god statistikk over hvor mange elg som blir påkjørt. I perioden 1995–2016 er det registrert at 21 elg er påkjørt i Hadsel kommune.

Tendensen er økende. I fjor (sesongen 2015-2016) ble det registrert seks elgpåkjørsler. Fjorårets sesong er den verste som er registrert. I 2011/2012 og i 2014/2015 ble fire elg påkjørt. I alt har 67 hadselelg blitt drept utenom jakt de 20 siste år.