Hadsel Ap feirer 120 år

Hadsel Arbeiderparti feirer 120-årsjubileum og får storfint besøk.

Besøk Stortingspolitiker Helga Pedersen kommer til Hadsel.   Foto: Pressefoto

Vesteraalens Avis

Stortingsrepresentant Helga Pedersen er hovedtaler for dagen. Hun skal snakke om lokaldemokrati, sjømatnæringa og nordområdene.

Helga Pedersen har vært medlem av Stortinget i to perioder, inneværende periode (2013–2017) og perioden fra 2009 til 2013. Hun var fiskeriminister i perioden 2005 til 2009. Det er ventet at Helga Pedersen blir Arbeiderpartiets kandidat til å bli sametingspresident neste år.

Strukturpausen

Som fiskeriminister er kanskje Helga Pedersen mest kjent for «strukturpausen» hun innførte like etter at hun tiltrådte som fiskeriminister. Sommeren 2003 vedtok det borgerlige flertallet en ordning med kjøp og salg av fiskekvoter i kystfiskegruppen.

Helga Pedersen stanset først kvotehandelen, men kom tilbake med en utvidet ordning. Den borgerlige regjeringen hadde satt grensen ved 15 meter.

Helga Pedersen senket grensen til 11 meter, men innsnevret samtidig hvor lenge rederne kunne disponere de kvotene som ble kjøpt. Arbeiderpartiet er aktuell med et nytt grunnlovsforslag.

Fisken i havet skal være folkets eiendom, heter det i forslaget. Pedersen er også kjent for sin «lys i husan»-tale fra 2006. Som fiskeriministeren ønsket hun seg aktivitet langs kysten, eller «lys i husan», som hun uttrykte det.

125 medlemmer

Wenche Skar i Hadsel Ap sier at 120-årsjubilanten har det veldig bra. Hun synes det er vel verdt å feire dagen. Hun har invitert de andre politiske partiene til et internt møte, mens publikum for øvrig er invitert til å møte Helga Pedersen.

Hadsel Arbeiderparti har 125 medlemmer. Skar håper det er stor interesse å møte Pedersen.