Melbuværinger tar i et tak for å renovere paviljongen:

– Skal få stå i 100 år til

AL Gamle Melbo bruker mange dugnadstimer for å ta vare på eldre bygg på Melbu. Nå er det paviljongens tur til å skinne.

Tak: Mange tar i et tak på taket. Den 99 år gamle paviljongen har sett sine beste dager. Derfor er det lagt nytt undertak, fjernet steiner og lagt på nytt tak. private foto 

initiativtaker: Sverre Tåga er leder for foreningen, og har gjort en stor innsats for de gamle byggene på Melbu. 

Lidenskap: – Er det ikke flott med de gamle husene? Det er vel en felles trang til å ta vare på gammel historie som gjøre at vi driver på med dette her, sier Gerd Jannie Hansen. 

Vesteraalens Avis

På Melbu finnes en gjeng, med leder Sverre Tåga i spissen, som tar på seg tungt dugnadsarbeid.

– Intensjonen er å ta vare på alle de gamle byggene som vi rekker over, sier Gerd Jennie Hansen.

Renoverer gamle middelskolen

Fra før av har de renovert Elverøy, der Radio Melbu holder til. Den er godt over 100 år, sier Hansen.

Foreningen AL Gamle Melbo startet opp i 2015, og har også renovert den gamle middelskolen som ligger i skogen på Gulstad. Dette bygget er også over 100 år gammelt.

– Det er også under rehabilitering nå. I dag holder vi på å male det helt lyst hvitt, og markerer litt rundt vinduene. Det trengtes veldig.

Bygget er det foreningen som eier, og Hoppensprett Melbu leide tidligere lokalene i 25 år fram til barnehagen fikk sitt eget bygg like ved den nye barne- og ungdomsskolen.

Da det for noen uker siden var korpsstevne på Melbu, leide foreningen ut huset. Det er også leid ut til en familie under sommer-Melbu. Foreningen vil leie ut huset til slike anledninger, fram til de forhåpentligvis får en leietaker over lengre tid.

– Vi har også skaffet en del møbler, dusj og hvitevarer.

Paviljongen 99 år

For tiden er det reparasjon av paviljongen i Melbu sentrum som tar mesteparten av tiden deres.

– Vi har fått ansvaret, tatt det, og er i gang med å rehabilitere paviljongen.

Stilasjer er montert opp, taket forbedres og smijernsporten skal pusses. Arbeidsoppgavene er mange, og derfor er det godt at melbuværingene stiller opp. For selv om styret består av mellom 5 og 10 personer, så stiller også andre opp for å ta i et tak.

– Det er mange flinke folk som gjør dette, skryter Hansen.

Paviljongen

– Vi har opplevd paviljongen med kor, korps, 17. mai -konserter og andre ting. Den er et samlingspunkt for det kulturelle ute i gata.

Til neste år er det 100 år siden paviljongen ble tatt i bruk.

– Målet er å få den rehabilitert til det, slik at den kan stå i 100 år til.