Søppel, parkering og toaletter:

Forbereder turistøkning

Vesterålen Reiseliv forventer betydelig flere turister, og jobber for å ha en infrastruktur som takler økninga.

FEIL: Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Vesterålen, mener overskriftene i media den siste tiden har vært uheldig for reiselivet. Arkivfoto 

Vesteraalens Avis

Tidligere denne uka uttalte reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, seg om at turistene i Lofoten blir en belastning istedenfor en berikelse. Smertegrensen for antall turister er nådd, sa Bratland Holm til NRK Nordland.

Feil fokus, sier Berthinussen

Reiselivssjef i Vesterålen Astrid Berthinussen mener mediefokuset har vært feil.

– Temaet rundt infrastrukturen når det gjelder søppelhåndtering, WC og annet er veldig viktig, nødvendig og det haster å få på plass en løsning. Det jeg reagerer på, er overskriftene – ikke nødvendigvis innholdet i artiklene som produseres.

Forventer flere reisende

Vesterålen Reiseliv har også satt problemstillingen på agendagen. De forventer fortsatt en kraftig økning på tilreisende.

– Vi har hatt et møte med Statens vegvesen og Reno-Vest sammen med leder for fagutvalget for Vesterålen Reiseliv, Tove Mette Bjørkmo og leder i Friluftsrådet Bård Meløe. Vi ønsker å se på utfordringer innen WC, parkering, søppel med mer. Målet er å komme i forkant av de utfordringene som de nå opplever i Lofoten. Vi ønsker å jobbe mot en infrastruktur som skal klare å håndtere den økende turistmengden inn i regionen på en god måte.Turistkommunen

Leder i Andøyposten fredag 30. juni