Medieelev Elias Wingan Larsen om de foreslåtte nedleggelsene ved Hadsel vgs:

– Blir helt feil om elever i Lofoten og Vesterålen må til Narvik for å få samme tilbud som i dag

I desember avgjøres det om Hadsel videregående skole både mister og får tildelt et nytt studietilbud. Elias Wingan Larsen er kritisk til forslaget om å kutte i tilbudet innen medier- og kommunikasjon og håper fylkestingspolitikerne avslår forslaget.
Vesteraalens Avis

I en sak som avgjøres i fylkestinget 4. desember foreslås det å legge ned det studieforberedende tilbudet medier og kommunikasjon som så dagens lys på Stokmarknes for to år siden.