– Stopp kuttene i omsorgen til eldre og pleietrengende

Eldreaksjonen i Hadsel har denne uka startet underskriftsaksjon der man protesterer mot at forslaget til ny omsorgsplan i Hadsel inneholder kutt av rundt 25 sykehjemsplasser og om lag 20 millioner kroner.
Vesteraalens Avis

Listene legges ut i butikker og på nett. Man skal også kunne skrive under på Strandlandet, Innlandet og Langøya.

Oppropet lyder som følger:

Vi som skriver under på dette oppropet krever at kommunestyret opprettholder de 25 sykehjemsplassene som er foreslått fjernet i kommende omsorgsplan. Disse plassene bør bli brukt til folk med alvorlig grad av demenssykdom. Slik denne gruppa blir tatt vare på i dag, er det på grensen av det som er verdig. De foreslåtte ordninger peker ikke mot bedringer. Snarere tvert imot.

Vi godtar ikke at omsorgen for de eldste og sykeste skal bli brukt for å få kommunebudsjettet i balanse. Og heller ikke tror vi på byråkratene som skriver at de løsninger som skal erstatte dagens tilbud blir gode nok. I virkeligheten er de foreslåtte endringene er stort tilbakeskritt og en sterk forverring for gruppa. Terskelen for å få sykehjemsplass når behovene er der blir altfor, altfor høy. Dette er ikke bærekraftig i det hele tatt. Politikere i Hadsel! Det er ikke for sent å snu!

Ikke gjør hverdagen og omsorgen for de eldste og sykeste så mye mye verre!