Stokmarknes skole kjøper promillebriller

Stokmarknes skole har fått tilsang om holdningsskapende midler.

PROMILLELØP: Illustrasjonsfotoet viser en konkurranse, hvor spesialbrillene viser hvordan ruspåvirkning påvirker kroppen. Foto: øyvind askevold kaarbø  Foto: øyvind askevold kaarbø

Vesteraalens Avis

Skolen har søkt om penger til å kunne drive holdningsskapende arbeid.

Nå har Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune vurdert søknaden, og har besluttet å støtte den med 11.200 kroner, som er øremerket til innkjøp av materiell til bruk i valgfaget trafikk.

Det utstyret skolen har bedt om støtte til å kjøpe er et sett med promillebriller, som i utgangspunktet er så pass kostbare som tusen kroner paret.

Skolen vil også kjøpe kjegler til sykkelløype. Kjeglene skal også brukes til å gjette avstander. Det skal også kjøpes inn såkalte trafikktepper, med lekebiler. Erfaringen viser at det engasjerer elevene.

– Jeg er både glad og stolt over at vi har et trafikksikkerhetsutvalg i Nordland som jobber så tett med skoler og innbyggere i de enkelte kommunene, sier leder av utvalget, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Han viser til at alle de små tiltakene får stor betydning både hver for seg og samlet.

– både sykkelklubber, barnehager, foreldreutvalg på skoler og andre er med å skape engasjement og bevissthet om sikkerhet i trafikken. Dette er kjempeviktig og jeg vil takke alle som gjør en innsats, sier han.