Vil gi grønt lys til Hoppensprett barnehage

Kommuneadministrasjonen ønsker å gi klarsignal til at Hoppensprettbarnehagene kan få flytte sammen til Lensmannsveien, dersom politikerne går for innstillingen.
Vesteraalens Avis

Saken, som skal opp til politisk behandling til uka, omhandler omregulering av Lensmannsveien 6 i Hadsel. Hoppensprett barnehage, som har kjøpt eiendommen, ønsker å slå sammen dagens barnehage og Solheim barnehage i bygget, men det vil kreve endring av detaljreguleringsplanen. I sitt forslag til vedtak mener rådmannen at formannskapet skal kunne gjennomføre endringen som en forenklet behandling, fordi kommunen mener endringene i liten grad vil ha negative konsekvenser.

Saken har tatt tid, i og med at eiendommen barnehagen kjøpte er regulert til boligformål, og en omregulering må gjennomføres. Dette ble imidlertid barnehagen forledet til å tro var unødvendig da de kjøpte eiendommen. Samtidig vil en reguleringsendring bety at det såkalte Bergsmo-huset, som anses lite hensiktsmessig å ha barnehage i, bli revet.