Rekordmange bønder har søkt om erstatning:

– De søker ikke for moro skyld

Det har vært en vanskelig sommer for bøndene, og for første gang siden 2010 har kommunen mottatt erstatningssøknad for avlingssvikt for grovfôr i Hadsel.

Dårlig Avling: Isbrann oppstår ved skiftende mildvær og frost på våren, og det dreper planten. I år har det vært spesielt stor forekomst av isbrann i Hadsel, noe som er blant grunnene til at antallet erstatningssøknader har skutt i været. Foto: Marit Bjørkheim 

Et dårlig år: Landbrukssjef i Hadsel, Ellen- Marie Winther kan ikke minnes at førsteslåtten har vært så dårlig før. Arkivfoto 

rg: Flere av bøndene har måttet kjøpe inn masse fôr for å kunne fôre dyrene i vinter. Leder i Hadsel Bondelag, Finn Hokland påpeker at erstatningen bøndene får ikke dekker opp for det de taper. Arkivfoto 

Vesteraalens Avis

– Det er avlingssvikt som går igjen i erstatningssøknadene. Det er mange som ikke har fått mengden med fôr de trenger, og det får konsekvenser. Det er også et foretak som ikke har dyr, men som produserer og selger fôr som søker om erstatning, i tillegg til et annet foretak som har en potetåker, sier landbrukssjef i Hadsel, Ellen- Marie Winther.

En kombinasjon

Det har vært et dårlig år for nesten hele landet. For mens bøndene sørpå slet med høye temperaturer og tørke, slet flere av bøndene i Hadsel med en kald og våt vår, etterfulgt av en våt sommer.

– Det har vært en særdeles sen vår med derpå følgende sen våronn, som gikk over i en våt sommer. Dette i tillegg til den kalde vinteren som førte til særdeles dyp tele med påfølgende isbrann i store deler av Hadsel. I tillegg har også deler av kommunen slitt med gås som har beitet på de arealene som tross alt forsøkte å spire når forholdene tillot det, forklarer leder i Hadsel Bondelag, Finn Hokland.

– Når gåsa beiter så river den opp nesten hele planten. Gjessene kom også tidlig i år, så det lille gresset som prøvde å vokse, ble tatt av gåsa. Det har vært vanskelig for dem det gjelder.

Bøndene må selv dekke opptil 30 prosent av tapet. I tillegg til at erstatningen blir regnet ut fra standardiserte tall, som igjen er regnet ut fra et gjennomsnitt. Det betyr at bønder som har en bedre kvalitet på avlingen får mindre igjen for arbeidet enn bønder som har en avling som er nærmere den normerte satsen. Hokland understreker at erstatningen bøndene får ikke dekker det totale økonomiske tapet, og flere bønder har måttet kjøpe inn mye fôr, som dette året har vært vanskelig å få tak i.

– Erstatningen dekker ikke opp det bøndene taper. Det som er snodig med penger, er at det er kjekt og nødvendig å ha, men du kan ikke fore dyra med penger. For du kan ikke putte en ti- kroning på en sau eller ei ku, sier Hokland.

Flere enn på mange år

Bønder kan søke om erstatning hvis for eksempel rovdyr tar dyr, eller hvis store deler av avlingen blir ødelagt.

– Det er helt klart at det har vært et dårlig år for bøndene. Vi har ikke hatt søkere på avlingssvikt på flere år, så det er ikke noe bøndene søker om for moro skyld, sier Winther.

Fra 2002 til 2017 har det hvert år vært mellom en til fire bønder som av forskjellige grunner har søkt om erstatning. I år er det derimot 19 som har søkt om erstatning, der flesteparten har søkt på grunn av avlingssvikt.

– Jeg er ikke så gammel, men det er første gang jeg har hørt at førsteslåtten har vært så dårlig. Andreslåtten ble veldig bra, så mange av bøndene hentet seg inn. Det er også derfor vi ikke ser flere erstatningssøknader i år.

Et uår

I Hadsel er det flest bønder på Hadseløya som har søkt om erstatning, spesielt Vatndalen og mot Stokmarknes på Yttersida har vært hardt rammet i år.

– Det er et godt gammeldags uår. Det virker som det er både og om bøndene har nok fôr til å fôre dyrene i vinter. Det er ikke alle som ringer og sier hvordan det går. De jeg har snakket med sier at det går greit, og at de har fått tak i fôr, sier Winther.

– Den gjennomsnittlige reduksjon denne sesongen sammenlignet med de siste fem årene er 53 prosent. Det er alvorlig mye mindre fôr for dem det gjelder.

Totalt har bøndene i Hadsel søkt om 2 458 596 kroner i erstatning. Winther forventer at den totale utbetalingssummen kommer til å være litt mindre. Landbruksdirektoratet har gitt kommunene og fylkeskommunene frist til nyttår med å behandle søknadene og sende dem til utbetaling.