Elever fra Sortland synes ikke det er noe problem å pendle eller bo på Melbu:

–Når du sovner er bussturen over ganske fort

Kortere skolevei for flere av elevene i Vesterålen er et argumentene til Sortland kommune om hvorfor byggfaglinja bør ligge på Sortland. Det går helt fint å pendle til skolen, sier derimot tre av elevene.

Langveisfra: Eline Fossland (t.v.) og Cecilie Eilertsen (t.h.) pendler til og fra Melbu, mens Marie Bergersen bor på hybel og drar hjem i helgene. De savner et bedre busstilbud, men trives på bygglinja på Melbu og synes det går helt fint å ta buss til og fra skolen. Foto: Marit Bjørkheim 

Vesteraalens Avis

– De første ukene var det slitsomt, og jeg sov i timene. Men du vender deg til det, sier Eline Fossland som pendler til Melbu fra Sigerfjord.