Flere usikkerhetsmomenter rundt Thodebo

Innflyttingsdatoen for Thodebo kan henge litt i det blå, selv om det ved formannskapets befaring ble sagt at boligene skulle være klare til 20. desember.

klar t til jul? Om Thodebo vil være innflytningsklart til jul er usikkert, ifølge siste rapport. 

Vesteraalens Avis

I den siste fremdriftsrapporten fra Hadsel Eiendom KF kommer det fram at eiendomsselskapet varsler med tvangsmulkt fra den reviderte innflytningsdatoen dersom boligene ikke vil være klare. Akkurat det ser det grått ut for. Hadsel Eiendom forlenget fristen én gang, for å sikre byggets kvalitet. Det ser ikke ut til å bli gjort igjen.

«På siste byggemøte ble det på nytt rapportert om at kontraktspartene trolig ikke klarer å ferdigstille sine kontraktsarbeider i henhold til revidert fremdriftsplan».

Entreprenør ber om fristforlengelse, og det anlås at de tekniske arbeidene ikke vil kunne ferdigstilles før tidligst første uke på nyåret. Disse arbeidene vil blant annet omfatte innregulering av ventilasjon og vannbåren varme, heter det i orienteringen som vil bli lagt fram for styret i Hadsel Eiendom før helgen.

Omsorgsboligene vil koste mer enn forventet, og beregnet sluttkostnad nå er på drøye to millioner over budsjett.