Opposisjonen kjempet for å la de gamle få beholde Ekren i budsjettmøtet før helga

– Er i en ond sirkel for eldreomsorgen

Stemningen var tung på begge sider av bordet da posisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer i kommunestyret, og det ble klart at Ekren legges ned til sommeren.

tungt: Jan Steffensen (MOS) og resten av mindretallet la fram et budsjett hvor Ekren fikk bestå, det var satt av penger til kunstgress og oljesøl og som bremset låneopptaket kommunen står foran i store investeringer. 

bråkmakere: – Det har ikke vært støy i avisa. Det har vært folk som har kjempet for det de har trodd på, sa Geir Jørgensen (Rødt) om engasjementet Ekren-saken har skapt og som holdt kampen ut. 

Vesteraalens Avis

Opposisjonen la fram sitt budsjettforslag i kommunestyret, hvor det kom noe nytt etter at de la fram deler av det i november. En ting de uansett har vært klare på lenge var at de ville gå imot nedleggelse av Hadsel sykehjem på Ekren, inntil et fullgodt alternativ var på plass. Som økonomisk ville bety en årlig kostnad på 16 millioner kroner for kommunen.

Rått løp fra posisjonen

Posisjonen, og kommuneadministrasjonen, på sin side har lent seg på medisinskfaglige råd som sier at flytting av de 17 pasientene fra Ekren til Stokmarknes sykehjem er medisinsk forsvarlig, men har også i løpet av prosessen måtte tåle mye kritikk for manglende kommunikasjon med de pårørende.

– Vi føler posisjonen kjører et rått løp overfor dem på Ekren, mens alle andre advarer. Rådmann og ordfører går i dekning og vil så vidt svare på noe som helst. Det er vanskelig for folk flest å ha tillit til dette og vi er inne i en ond sirkel når det gjelder eldreomsorgen, sa Jan Steffensen (MOS) i forbindelse med budsjettfremlegget fra hans parti, Venstre, Høyre og Frp.

Kjent budsjettforslag

Partiene fikk kritikk for å komme sent med sitt forslag,

Varaordfører Kurt Jenssen (SP) kalte opposisjonens forslag ”ikke godt håndarbeid” og stilte seg undrende til at partiene ville ha omkamp om allerede vedtatte saker.

– Jeg liker ikke at det skal være omkamp om vedtak vi har gjort tidligere, både helsehuset og Ekren. Det viser ikke respekt for flertallet og er uansvarlig, sa Jenssen.

Hanne Skare (Ap) kalte det beklagelig for lokaldemokratiet at hun først halv ti på behandlingsdagen fikk mindretallets budsjettforslag. Som måtte leses og dermed forhindret flertallspolitikerne fra å møte fakkeltoget utenfor som var på plass for å protestere mot nedleggelsen.

Posisjonen fikk svar på tiltale fra Ivar Fredriksen (H) angående tidspunktet for forslaget.

– Varaordføreren og Ap er veldige opptatte av tidsfrister. Jeg minnes da undertegnede var i posisjon og mang en gang at Sp sitt budsjett ble lagt fram under og faktisk langt uti kommunestyret, og nå skal det liksom være ny kutyme å legge fram før. Jeg sendte mail med budsjettet til varaordføreren i november, og det er ikke en post som er endret, sa Fredriksen.

Kritikkverdig prosess

Senterpartiets Stig Sørmo kritiserte administrasjonen for manglende kommunikasjon og gjorde det samtidig klart at nedleggelsen ikke var en enkel sak å stemme for.

– Det har vært mye støy og tumulter rundt flyttingen fra Ekren. Jeg visste det ville bli støy, og det har vært en mangel på kommunikasjon fra administrasjonen under hele prosessen. Det er kritikkverdig og vi må ta høyde for det i de kommende prosessene, sa han.

Noe som fikk Rødts Geir Jørgensen til å kommentere konseptet støy.

– Vi har støttet omleggingen av eldreomsorgen, men kjør nå ikke denne prosessen så dårlig fremover at jeg vil angre på at jeg ga min støtte til dette. Sørmo sier det har vært støy og tumulter i avisa. Det er ikke sant. Det er folk som kjemper for det de tror på. Støy skal vi diskutere i en sak senere i dag, sa Jørgensen og gjorde seg dermed også fortjent til kveldens vinnerargument i kampen om vandrenissen.

På bakerste benk satt de pårørende bråkmakerne og registrerte at kampen var tapt. I en budsjettdebatt hvor ingen fremsto som vinnere.