Storheia-prosjektet behandles i mars:

– Se på veien videre

Ordfører Siv Dagny Aasvik sier at det ennå ikke er sikkert at det vil bli lagt asfalt. I mars vil formannskapet få presentert en sak hvor de folkevalgte skal ta stilling til asfaltering av fjellheimen.

gavepakke: Siv Dagny Aasvik mente avgjørelsen til Knut-Eirik Dybdal, daglig leder i Arctic Race of Norway, var en gavepakke til Hadsel, og en katalysator for videre arbeid med Storheia Arena. Arkivfoto 

Vesteraalens Avis

Ifølge ordføreren vil formannskapet få en sak til behandling hvor de skal se på den videre veien for Storheia Arena-prosjektet.