Nord Universitet stille om Aasvik-ultimatumet:

– Altfor tidlig

Det er for tidlig å si noe konkret om hvor Nord universitet skal være med hvilken aktivitet på lengre sikt, sier Tor Dybdal-Holthe, kommunikasjonsleder i Universitet Nord.

Avventer høringsrunde: Nord Universitet viser til at det ennå er tidlig i prosessen, og ønsker ikke å forskuttere resultatet av høringsrunden. Arkiv 

Vesteraalens Avis

At ordfører Siv Dagny Aasvik legger praksisplassene for sykepleierutdanningen på bordet, blir ikke kommentert direkte av Nord Universitet. De viser til at prosjektet med fremtidig studiestedsstruktur er langt unna å være ferdig vurdert, og at det derfor er altfor tidlig å kommentere hvor saken står nå.


Vil se til andre med praksisplassene

– Hvis ikke Nord Universitet vil opprettholde et kraftfullt studiested i Vesterålen, må vi vurdere praksis og samarbeid med andre institusjoner, sier Siv Dagny Aasvik om fremtiden til sykepleierutdanningen.

 

– Styret i universitetet behandlet i sitt styremøte 11. januar 2018 delprosjekt fire, om kriteriesettet som innstillingen fra rektor til styret skal bygge på, sier Dybdal-Holthe i en e-post til VA og viser til kriteriene Aasvik referer til.

Hektisk møtevirksomhet

Ifølge Dybdal-Holthe er det nå mye møtevirksomhet for å gjennomgå de mange innspillene som kommer inn, i forbindelse med høringsrunden som har frist til 1. mars. Denne høringsrunden vil være med å skape grunnlaget for forslaget til ny studiestedsstruktur.

– I forbindelse med dette kriteriesettet har Nord universitet nå en rekke innspills- og dialogmøter med både ansatte og eksterne aktører. Denne uken har vi slike møter med både regionråd og RSA (Rådet for samarbeid med arbeidslivet) i Nordland og Trøndelag, skriver kommunikasjonslederen videren.


Nord Universitet drøfter fredag ny studiestruktur:

Vil samle desentralisert sykepleie- og helsefagutdanning - Studiested Vesterålen ett av ni som kan kuttes

Nord universitet ønsker å samle den desentraliserte sykepleie- og helsefagutdanningen for å bli mer robust og synlig nasjonalt og internasjonalt. Da de ønsker å gå fra å ha ni studiesteder med denne utdanningen til maksimum tre, kan det spøke for de desentraliserte utdanningene i Vesterålen.

 

Han legger til at innspills- og dialogmøtene om kriteriene er viktige for å få tilbakemeldinger i denne fasen av prosjektet. Kriteriene og de andre delprosjektene skal brukes til analyse, vurdering og anbefaling i neste omgang.

I perioden mai til juni vil det bli gjennomført en høringsprosess med både interne og eksterne høringsparter. Styret vil deretter få saken til sluttbehandling i september.

Færrest studenter

Ifølge Håvard Sverre Vikheim, kommunikasjonsrådgiver ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det færrest sykepleiestudenter ved NUs deltids- og nettbaserte tilbud i Vesterålen.

Antall aktive studenter kull 2018 i Bachelor i sykepleie per 23.01.2019:

BASYM (heltid Mo i Rana): 72

BASYS VE (nett/samlingsbasert Vesterålen): 47

GSY (heltid Namsos): 105

GRS (heltid Levanger): 125