Vil se til andre med praksisplassene

– Hvis ikke Nord Universitet vil opprettholde et kraftfullt studiested i Vesterålen, må vi vurdere praksis og samarbeid med andre institusjoner, sier Siv Dagny Aasvik om fremtiden til sykepleierutdanningen.

ikke død helt ennå: Hadsel-ordføreren slåss for å holde sykepleierutdanningen og det øvrige tilbudet ved Nord Universitet i Vesterålen i live, slik at praksissalen fortsatt kan benyttes til utdanning av sykepleiere i årene som kommer. Foto: Per E. Knudsen 

Andre kan få praksisplasser: Siv Dagny Aasvik (Ap) sier klart ifra at dersom NU trekker seg ut, vil det bli aktuelt å se til andre utdanningsinstitusjoner for samarbeid og tilbud om praksisplassene ved kommunens helseinstitusjoner. 

Stiller krav: Styret i Nord Universitet stiller krav om blant annet høy attraktivitet for forskere og studenter, når de skal se på hvor studietilbudene forblir. Foto: Nord Universitet. 

  • Høy kvalitet i utdanning og læringsmiljø
  • Høy attraktivitet for forskere og studenter,
  • Kunnskaps og forskningsbasert utvikling
  • Effektiv ressursbruk og økonomisk balanse
  • Regionalt engasjement og bidrag.
Vesteraalens Avis

I forbindelse med lokaliseringsdebatten om studiesteder mener Aasvik det må settes hardt mot hardt, og viser til hva Nord Universitet Vesterålen har å si for sykepleierutdanningen.


Nord Universitet stille om Aasvik-ultimatumet:

– Altfor tidlig

Det er for tidlig å si noe konkret om hvor Nord universitet skal være med hvilken aktivitet på lengre sikt, sier Tor Dybdal-Holthe, kommunikasjonsleder i Universitet Nord.

 

– I praksisperioden til sykepleierne er det til enhver tid 60 studerende i Bodø som har praksisplass i Lofoten og Vesterålen. Sykepleierutdanningen i Bodø er totalavhengig av sykepleierutdanningen i Vesterålen, og jeg var i møtet med NU tydelig på at dersom de ikke vil opprettholde et kraftfullt studiested i Vesterålen, må vi vurdere praksis og samarbeidsavtaler med andre studieinstitusjoner, sier Aasvik.

Hun ønsker ikke å bruke ordet ultimatum om uttalelsen, men understreker at hun mente det var viktig å si noe så tydelig til konstituert rektor i NU, da hun og andre regionrådsledere møttes før helga.

Søkertall stigende

Søkertallene er på vei opp, og studentene som kommer til Nord Universitet (NU) er fornøyde. Siv Dagny Aasvik peker på den nøkkelrollen institusjonen har som tilbyder av desentralisert utdanning, og hva den betyr for innbyggere som av forskjellige årsaker ikke kan reise vekk for å ta høyere utdanning.

– Dersom de kraftig endrer strukturen, er det mange som ikke vil kunne ta høyere utdanning. NU har spilt en nøkkelrolle i å få flere i Nordland til å ta høyere utdanning, og det har mye å si for nordlandssamfunnets utvikling, sier Aasvik.


Nord Universitet drøfter fredag ny studiestruktur:

Vil samle desentralisert sykepleie- og helsefagutdanning - Studiested Vesterålen ett av ni som kan kuttes

Nord universitet ønsker å samle den desentraliserte sykepleie- og helsefagutdanningen for å bli mer robust og synlig nasjonalt og internasjonalt. Da de ønsker å gå fra å ha ni studiesteder med denne utdanningen til maksimum tre, kan det spøke for de desentraliserte utdanningene i Vesterålen.

 

Frist til mars

Listen over kriterier utdanningsstedene i NU skal fylle er blant annet:

Kriteriene ligger nå ute på høring, med frist til 1. mars. Deretter vil forslag fra rektor om ny studiestedsstruktur legges fram 14. mai, på høring til 1. august før en endelig beslutning tas 10. september.

Ros fra NU

Aasvik sier i etterkant av møtet, som var mellom regionrådene i NU sitt nedslagsfelt, at Stokmarknes har et godt utdanningstilbud på plass, og at NU trekker godt med studenter.

– Det jeg var opptatt av var å gi innspill fra Vesterålens side. For meg er det viktig å peke på et veldig godt fungerende studiested i Vesterålen i dag. Styret sjøl sa i fjor at Vesterålen er det mest kostnadseffektive studiestedet som NU har i dag. Vi ser at noen oppgaver kan være naturlig å ha på en større campus, men det er viktig å fremheve at man ikke kan tenke for snevert. Vi har administrasjonen og biblioteket på plass. Vi har fasiliteter som universitetet er opptatt av, samt hybler for både studenter og ansatte, sier Aasvik.

Hun peker videre på høye søkertall, og at mange kvalifiserte søkere er fra Lofoten og Vesterålen, som hun mener viser viktigheten av desentralisert utdanning for lokalsamfunnet.