Fra paller til turisme

Tømmervikgruppen AS ønsker å bruke området hvor de i dag har pallefabrikken sin, til reiselivsnæring.

ny geskjeft: Tømmervikgruppen AS flytter til Børøya, og nå ser de på muligheten for å lage turistnæring i området. 

Vesteraalens Avis

I sitt første møte i februar vil teknisk hovedutvalg se på saken hvor selskapet ønsker å bytte ut palleproduksjon med reiselivsnæring. Det var tidligere planer om å bygge boligkompleks på området, men de ser nå for seg rorbuanlegg hvor det kan leies båt, havneanlegg hvor det i tillegg vil bli muligheter for maritime aktiviteter, samt en utvikling av småbåthavna.

I sin vurdering er rådmannen positiv til tiltaket, som han mener både viser at næringslivet vil investere i lokalområdet, samt at tiltaket vil bety en forskjønning av Tømmervika.