Flytter fra Tømmervika til Børøya før sommeren:

Vil satse på lokal gran

Tømmervikgruppen AS vil satse enda mer og bredere lokalt, og nå er forprosjektet for å se på mulighetene for et større lokalt sagbruk i Hadsel i gang.

har trua: Finn og Ivan Hansen i Tømmervikgruppen AS mener bedre tilgang på råstoff, mer miljøvennlig transport og muligheter for utvidelse taler varmt for sagbruksetablering på Børøya. 

Vesteraalens Avis

Når man hører ordet sagbruk er det mange som vil anse det som en fordums geskjeft. Bruk av Sitkagran, muligheter for utnyttelse av lokalt trevirke i boligbygging i kommunen samt utvidelser av kaianlegget på Børøya som vil komme andre næringer til gode er imidlertid argumenter både Tømmervikgruppen AS, Hadsel kommune og Fiskeriparken Egga Utvikling legger på bordet når de nå går i gang med prosjekteringen.