Åpnet Thodebo

Ordfører Siv Dagny Aasvik og helse og omsorgssjef Marion Celius strålte om kapp da de endelig kunne erklære Thodebo for åpnet.

gave: Ruth Janzen fikk æren av å være snorbærer da ordfører Aasvik kunne åpne gavepakken til eldreomsorgen i Hadsel kommune. 

Beæret: – Det er som helse og omsorgssjef veldig spesielt å få innvie et helt nytt omsorgsbygg, sier Marion Celius. 

Vesteraalens Avis

Velferdsteknologien, som sikrer verdighet og privatliv for beboere, bedre arbeidsforhold for ansatte og livskvalitet for beboerne i form av sosial omgang med andre beboere samtidig som de kan fortsette å utføre de daglige gjøremålene sine som de er vant til å hjemmefra, er alle viktige momenter i Hadsels fremtidige eldreomsorg.


Eldreomsorg på «Hotell Cæsar»?

Det kan bli riktig så fasjonabelt, og intrigepreget, å bli gammel i Hadsel. I alle fall ut fra navnet å regne, dersom ett av de 32 navneforslagene på de nye omsorgsboligene blir vinneren.


– Thodebo er ikke bare et bygg. Vi har vært opptatt av livskvaliteten til beboerne, samt å ta vare på de ansatte, så dette handler om verdighet og mestring, sier Aasvik.

– Det du fremdeles kan gjøre av daglige oppgaver, som å lage mat og sette på kaffekjelen, er viktig å få holde på med, sier hun.


Flere usikkerhetsmomenter rundt Thodebo

Innflyttingsdatoen for Thodebo kan henge litt i det blå, selv om det ved formannskapets befaring ble sagt at boligene skulle være klare til 20. desember.

 

– En sjeldenhet

Marion Celius sa seg strålende fornøyd med å endelig se bygget ferdig. I alle fall så godt som. Noen malingsspann kunne skimtes i første etasje, og kunstverkene var ikke hengt på veggene ennå.

– Men som helse og omsorgssjef er det veldig spesielt å få et helt nytt omsorgsbygg til kommunen. Det skjer ikke så ofte, og mange kan oppleve å jobbe som helse og omsorgssjef uten å aldri være med på en slik åpning. Så vi i etaten er veldig glade for kommunestyrets fremtidsrettede vedtak, sier Celius.

Også hun peker på hvor viktig hverdagsmestringen er, og hvordan Thodebo skal sikre det for beboerne.

Per i dag har 11 beboere blitt tildelt plass, og det vil bli innflytting etter hvert som beboerne blir flytteklare.


Første etasje i Thodebo åpnes 21. januar

Heldøgnsomsorgsboligene Thodebo på Stokmarknes vil bli åpnet for innflytting 21. januar. Seks leiligheter har blitt tildelt så langt.

 

Tar med Ekren-ansatte

Utfasingen av Ekren har også medført at ansatte derfra har blitt med på flyttelasset.

Ifølge Celius er det totalt fem ansatte så langt som har byttet arbeidsplass til Thodebo.

– En helt annen verden, og vi må tenke annerledes i arbeidsdagen. Men det er blitt utrolig fint, sier tidligere Ekren-ansatt Siv Hege Heggelund.


Hadsel Eiendom truer entreprenør med døgnmulkt på 40.000 kroner om ikke Thodebo står ferdig til 20. desember

Dersom Thodebo ikke står klart til fristen 20. desember, har Hadsel Eiendom varslet dagmulkt fram til ferdigstillelse, som for PEAB sin del beløper seg til 40.000 kroner per dag.