Statssekretær Rebekka Borsch (V) om Nord Universitet og studiestedsstrukturen:

Ingen plan om kvotering

Kunnskapsdepartementet har ingen planer om å innføre regionale kvoter for å sikre studenter fra Vesterålen plass på desentralisert studietilbud, ifølge statssekretær Rebekka Borsch (V).

OM STUDIEPLASSER: – Vi er opptatt av at institusjonene følger opp samfunnsoppdraget sitt, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V). Samtidig påpeker hun viktigheten av god tilgang på sykepleierutdanning i «alle deler av landet». Foto: Marte Garmann/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

– SPØRSMÅL OM PRIORITERING: Siv Dagny Aasvik (Ap), ordfører i Hadsel. ARKIVFOTO 

Vesteraalens Avis

I et brev til Kunnskapsdepartementet etterspør regionrådene i Nordland tiltak fra regjeringen, hvor de ber om flere studieplasser, primært til sykepleierstudiet. Samtidig ønsker regionrådene svar på om det vil bli aktuelt med en kvoteordning, for å sikre lokale studenter plass ved desentralisert utdanning i nærområdet.

– Institusjonene har stor frihet og ansvar til selv å organisere og tilpasse sine utdanningstilbud til samfunnets behov. Det er ofte mange regionale og lokale søkere til desentraliserte tilbud. Dette er positivt. Erfaringer viser at mange av de lokale søkerne også blir værende i regionen etter endt utdanning, sier Borsch til VA.

– Et tilbud som gis desentralisert og på deltid kan innenfor dagens regelverk ha et opptak som stiller krav om geografisk tilknytning til utdanningsstedet. Ut over denne ordningen, har ikke Kunnskapsdepartementet planer om å innføre regionale kvoter, utdyper hun.

Vurderer behovet

Statssekretæren legger imidlertid til at regjeringen årlig ser på hvor mange studieplasser universitetene og høyskolene i landets regioner skal ha.

– God tilgang til utdanning er et viktig mål for regjeringen, og universiteter og høyskoler i alle regioner har ansvar for å dimensjonere studietilbudet innenfor sine gjeldende rammebevilgninger, sier Borsch.

I perioden 2015–2018 har Nord universitet fått friske midler til 105 nye studieplasser, som fullt opptrappet er 315 plasser.

– Mange av disse studieplassene har gått til sykepleierstudiet, og rapporteringen viser at Nord universitet har fått flere studiepoeng ut av disse plassene enn forventet. Likevel er det slik at universitetet har hatt en nedgang i studiepoengproduksjon totalt i denne perioden, og det kan tyde på at de har en del å gå på innenfor gjeldende bevilgning, sier hun.

Viktig rekrutteringstilbud

Borsch viser til Granavolden-plattformen, som slår fast at regjeringen mener desentraliserte utdanningsmodeller er viktig. Ifølge henne handler det både om bred rekruttering, men ikke minst om å gi gode tilbud til studenter som kombinerer jobb og heltids- eller deltidsstudier, og for å tilby utdanning nær tilgjengelig praksissteder.

– Det er viktig at vi i alle deler av landet har god tilgang på sykepleierutdanningen. Utdanningene skal ha høy kvalitet, være forskningsbasert og tilpasset behov i arbeidslivet, sier Borsch.

Om debatten rundt fremtidig studiestedsstruktur, mener Borsch det er opp til institusjonene selv å vurdere hvordan studieplasser best mulig blir disponert.

– Det pågår nå en grundig prosess ved Nord universitet for å vurdere studiestedsstruktur. Dette arbeidet kan også ha betydning for tilbud om sykepleierutdanning. Vi er opptatt av at institusjonene følger opp samfunnsoppdraget sitt. Det er institusjonene selv, ved styret, som har ansvar for å vurdere hvordan studieplasser best mulig blir disponert på kort og lang sikt, sett i lys av behovet for flere godt kvalifiserte sykepleiere, tilgang på gode praksisplasser og kvalifiserte søkere, sier hun.

– Håper Nord griper muligheten

VA har bedt hadselordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) kommentere statssekretærens uttalelser.

– Pengene som er investert i Nord universitet har gitt ønsket resultat, dette bekrefter jo statssekretæren. Da bør det fortsette med å øke støtte til antall studieplasser. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet i flere år på råd har foreslått penger til 3000 nye studieplasser, nettopp for å øke kompetansen i hele landet. Regjeringen har ikke gitt støtte til noen flere studieplasser, bortsett fra litt over hundre til sørøst-landet, etter at KrF gikk inn i regjering. Regjeringen har altså mulighet til å gjøre noe med situasjonen, det handler om hva man prioriterer, mener hun.

Til spørsmålet om kvotering og behovet for helsepersonell i Nord-Norge sier Aasvik dette:

– Bare i fjor fikk under halvparten av de kvalifiserte søkerne fra Lofoten og Vesterålen plass på den desentraliserte sykepleierutdanninga. Det er fint at statssekretæren påpeker at Nord universitets styre og administrasjon har mulighet til å ha regionale kvoter på de desentraliserte studiene. Jeg håper at universitetet benytter anledningen nå mens de ser på studiestedsstrukturen, til å se hvordan vi kan sikre at de som bor i Nordland og som er kvalifiserte, kan få et fortrinn til lokale studieplasser. Det vil være mulig å finne lokale løsninger på dette, nå må Nord universitet gripe muligheten, oppfordrer ordføreren og viser samtidig til forskjell på økonomisk spillerom for «gamle» og «nye» universiteter.

– Vi må unngå å få et A og B lag blant universitetene, dette vil gå ut over distriktene spesielt, hevder hun.