Kommunen skal behandle nye tomtesalg til næringsbruk på Børøya:

Snart tomt for tomter

Den siste næringstomta på Børøya er i ferd med å bli solgt. Nå vil kommunen tilrettelegge for ytterligere næringstomter, for å fortsatt kunne sørge for at bedrifter kan etablere seg.

Det er i dette området på Børøya, på andre siden av kysthotellet, at kommunen ønsker å legge til rette for næringstomter. 

Vesteraalens Avis

Ifølge sakspapirene til formannskapet, som skal behandle saken i sitt første møte, er det per i dag to interessenter som ønsker å gjennomføre kjøp på den siste tomta på Børøya. Dette tilsier at hele den kommunale tomtereserven hva angår næringsareal i Stokmarknesområdet er oppbrukt.