Doktorgrad til Stokmarknes-kvinne

Inger-Lise Magnussen fra Stokmarknes har disputert en avhandling for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord Universitet i Bodø.

PH.D.: Inger-Lise Magnussen fra Stokmarknes fikk doktorgrad i studier av profesjonspraksis. 

Vesteraalens Avis

Magnussen, som fra før har en mastergrad i praktisk kunnskap fra Nord Universitet i 2005, da det het Universitetet i Nordland, har vært ansatt som universitetslektor ved Nord Universitet siden 2010, og fra 2014 har hun vært stipendiat. Tittelen på avhandlingen hennes «Nærhetsrommet – en sansehage-pasient-pleier relasjon: Aksjonsforskning i sykehjem» handlet om forskjellige sykepleieteoretiske perspektiv og overveielser i praksisnær forskning i demensomsorgen, ifølge Nord Universitet.

Hensikten med denne artikkelavhandlingen har vært å utforske og belyse hvordan sansehage, som del av naturen, kan utvikles og brukes på en gjennomtenkt måte i sykepleien til pasienter med demens i sykehjem – i et pleier- og lederperspektiv, skriver NU på sine hjemmesider.