Vil ha bedre fokus på universell utforming hos det offentlige og private:

– Tilgjengelighet for alle

Storheia Arena-prosjektet vil utfordre holdninger om synlig universell utforming, mener næringssjef Daniel Sowe. Ifølge ham og Reiulf Ruud i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er universell utforming (UU) best når den ikke synes.

må fortsette: Næringssjef Daniel Sowe og Reiulf Ruud håper arbeidet og tankene fra seminaret vil opprettholdes også etter valget, og at universell utforming blir en varig del av både kommunalt og privat arbeid fremover. 

Vesteraalens Avis

Den 29. mars inviteres både politikere og kommuneansatte til et seminar om temaet, hvor det skal sees på hvordan universell utforming kan bli en del en den daglige tenkemåten. På kvelden vil det også være et folkemøte, med all sannsynlighet i Hurtigrutens Hus, hvor de som er interessert vil både få informasjon om Storheia Arena og tankene om å gjøre folkefjellet tilgjengelig for alle hadselværinger, og få komme med innspill og ideer til hvordan prosjektet kan utformes.