Sandnes-innbyggerne savner møteplasser, nærbutikk og følelsen av å dra lasset sammen:

– Vi må få være et bo- og friluftsområde

Folkehelse er mer enn tights og trim. Det handler like mye om følelsen av å være et helt samfunn, noe Sandnes signaliserte at de mangler. Mye skyldes mangel på møteplasser og leiligheter for yngre.

tidlig ute: – Engasjementet senere i prosessen er gjerne høyere, men så tidlig som nå er påvirkningsmulighetene langt større, poengterte spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen til de fremmøtte på Sandnes skole. 

alle hadde en stemme: Rådmann Ola Morten Teigen var fornøyd med fremmøtet, og at samtlige gjorde som Britt Solvik – benyttet seg av muligheten til å bli med på prosessen. 

nysgjerrige: Med tre ganger så mange som på møtet på Stokmarknes, var Sandnes-innbyggerne ivrige med å stille spørsmål rundt kommuneplanens samfunnsdel. 

Vesteraalens Avis

Med tre ganger så mange fremmøtte som på Stokmarknes, passende nok på skolen, fikk rådmann Ola Morten Teigen og spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen høre hva innbyggerne på Sandnes og nærliggende stedsnavn mener mangler.

– Egentlig et perfekt antall, fordi alle tok ordet og det ble gitt gode innspill, sa Teigen da det ringte ut etter et nær fire timer langt møte.

En forstad til Stokmarknes

Flere, deriblant Montessori-høvding Håkon Østgård, mente Sandnes primært har vært, og fortsatt bør være, et boligområde. Helst et trygt et sådan, hvor barn kan komme seg til skolen og hverandre, og folk kan gå og sykle søndagsturen selv på en tirsdag.

– Vi foreldre kjører mye i skytteltrafikk for å frakte barna til og fra, og det er en belastning. Infrastrukturen for ungdom og eldre er en utfordring, sa Veronica Vangen Evensen.

– Men Sandnes må være et sted folk skal bo, la hun til.

– Som privatperson ønsker jeg absolutt bolyst, sa Østgård, som karakteriserte Sandnes-området som en forstad til Stokmarknes.

Utbygging viktig

Så spørs det da, hvor tilflyttere i ymse aldre skal bosette seg. Antallet leiligheter er ikke det høyeste, og samtidig er det et politisk ønske at folk skal få velge selv hvor de vil bo. Nordlaks-utvidelser, industrisatsing på Børøya og annen næringsvirksomhet vil kreve bomuligheter.

– Vi trenger leiligheter på Sandnes. Er kommunen en pådriver for at private tomteeiere får bygge ut, undret Camilla Kortsen.

Hun lurte samtidig på om det er næringsaktører, da fortrinnsvis innenfor handel og smånæring, som er interessert i bygda. Ifølge rådmannen står folk i kø på Børøya.

– Sandnes må være et området for bolig og friluft, mente Britt Solvik.

Men boliger betyr barn, og barn betyr skole.

–Når det gjelder bolyst og miljø forventer jeg at det i den kommende planperioden kommer kompenserende tiltak for miljøet som forsvant med ungdomsskolen, sa Håkon Østgård.