Ny tråkkemaskin til Melbo IL

Formannskapet har vedtatt at de skal samarbeide med Melbo IL om innkjøp av ny tråkkemaskin.
Vesteraalens Avis

Hadsel kommen vil stå som eier av maskinen. Dagens avtale med idrettslaget om drift forlenges.

Investeringene tas inn i kommunens investeringsplan. Kommunens finansiering vil kun være refundert merverdiavgift. Øvrig finansieringsrisiko tilligger Melbo IL, står det vi vedtaket.

To Inhabile

Kommunedirektøren skal lage en samlet oversikt på støtte som gis til idrettslagene i kommunen, som egen sak før budsjettbehandling til høsten.

Einar Roger Pettersen (AP) og ordfører Siv Dagny Aasvik ble erklært inhabile og fratrådte under behandlinga av saken.

Skigruppa i Melbo IL har lagt fram et budsjett på 2 687 500 kroner for kjøp av ny tråkkemaskin.

Merverdiavgifta, utgjør 537 500 kroner. Laget stiller med en samlet egenkapital på 1,3 millioner kroner.

Selger den gamle

Salg av den gamle maskinen gir 800 000 kroner opptjent egenkapital siden forrige kjøp, er satt til 500 000 kroner.

Laget regner med 250 000 kroner fra tippemidler og Skiforbundet.

600 000 kroner skal komme fra diverse fond og sponsoravtaler.