Takk til kommunestyret!

Jeg har lyst til å skrive en takk. Det er nå gått nær fire år siden dagens kommunestyre ble valgt av innbyggerne i Hadsel. Jeg opplever at Hadsel er i rivende utvikling og er veldig stolt av alt vi har fått til. Kombinasjonen av en offensiv og næringsvennlig kommune og et næringsliv som satser, gjør at mange ser til Hadsel.

Takk: For snart fire år siden overlot ordfører Kjell Børge Freiberg ordførerkjedet til Siv Dagny Aasvik. Nå er det snart hennes tur til å gi det videre til en ny ordfører. Arkivfoto: Knut Ivar Aarstein 

Vesteraalens Avis

Nå som det siste ordinære kommunestyremøtet i perioden er avholdt, ønsker jeg å rette en stor takk til mine kolleger i kommunestyret. Noen av oss står på valglister til kommunen, mens andre står ikke på valg. Selv står jeg til valg på fylkestingslisten i år. Det å få være folkevalgt, valgt av folket til å styre, det er en stor tillitserklæring og en oppgave jeg vet kommunestyret tar med det største alvor. Utallige timer med lesing, forberedelser, befaringer, innspillsmøter, folkemøter med mer er lagt ned fra hver enkelt av dere, med ønske om å gjøre en best mulig jobb for Hadsel.