Starter skole for demenspårørende

– Skolen er et tilbud til familie og venner til personer med demens, opplyser demenskoordinator Linda Nordgård.

Informasjon: Linda Nordgård og Janne Klaussen vil spre informasjon om demens og inviterer til pårørendeskole om problematikken. Foto: Martin Kristiansen 

Vesteraalens Avis

Skolen går over fire kvelder og er et samarbeid mellom Hadsel kommune og Hadsel demensforening.