Helikoptertransport ville vært farlig for beboere:

Flytter bofelt

Hadsel kommune ville bygge klimavennlig boligfelt i nærheten av Nordlandssykehuset. Nå ser kommunen seg om etter andre lokaliseringer for boligprosjektet, etter at sykehuset advarte mot planene.

For nært: Antallet landinger og helikoptertypen som etter hvert vil benyttes gjør at kommunens skrinlegger planene om klimavennlig boligfelt i nærheten av sykehuset – etter anmodning fra sykehuset. 

mye vind: – Det vil bli mer støy og vind, og ser derfor på andre områder til boligprosjektet. For det er et konsept vi ser som interessant å få til i Hadsel, sier spesialrådgiver Hans Christian Haakonsen i Hadsel kommune. (Arkiv) 

Vesteraalens Avis

Bakgrunnen er at helikopterlandingsplassen, som også benyttes av forsvarets redningshelikopter vil ligge for nært boligene. Spesielt når det gamle Sea King-helikoptret vil pensjoneres til fordel for den nye typen AW 101. I innspillet til kommunen viser Nordlandssykehuset til at denne helikoptertypen vil kreve en større sikkerhetssone på grunn av såkalt downwash, altså lufttrykket fra rotoren. Ifølge innspillet, som viser til en rapport utarbeidet i forbindelse med etablering av landingsplass ved Ullevål sykehus kan dette lufttrykket være på minimum 21 meter i sekundet. Eller liten storm.

Flytter «Klimaskogen»

Brevet, som er send til spesialrådgiver Hans Christan Haakonsen, stoppet dermed de videre planene for boligfeltet. I alle fall der det opprinnelig var tenkt.

– Det kommer en sak på dette til formannskapet, hvor de skal se på alternative plasseringer. Ett sted vi ser på er blant annet på nordspissen av Lille Børøya, sier Haakonsen til VA.

– Hvordan vil dette påvirke kostnadsbildet for prosjektet?

– Det vil skape et annet kostnadsbilde ved at vi blant annet må påkoste veien ned til området, dersom de folkevalgte går for innstillingen i saksfremlegget, sier Haakonsen.

Klimavennlig boligfelt

Selve boligfeltet er i saksfremlegget betegnet som et boligfelt med et klimakonsept hvor det skal tilrettelegges for pluss-hus. Altså hus hvor energikilden vil være solceller og/eller jordvarmer. I sakspapirene bemerkes det at boligene skal oppføres på en slik måte at de danner et bilfritt tun som kan benyttes til forskjellige formål, som møteplass, felles rest- og papircontainerområde samt økologisk parsellhage. Det var også tanker om felles kajakk-kai, felles elbil og skihotell og felles parkering utenfor selve feltet.

– Konseptet er noe kommunen ønsker å forsøke i Hadsel, så vi vil gå videre med saken, sier Haakonsen til VA.

Formannskapet skal behandle saken i sitt første møte den 31. oktober.