Debatt:

«Er asylsøkerne mennesker med følelser eller er de brikker i et spill?»

Er asylsøkerne mennesker med følelser eller er de brikker i et spill? Kommentar til svar fra Regiondirektør Veronica Mikkelborg på mitt innlegg. Ang. sp.m. 2 til UDI:

Med alleen som kulisse sto det både to og tre kjeder i ring rundt Bankplassen for å vise deres støtte til asylsøkerne på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Har UDI regnet på den totale økonomiske situasjonen stenging, flytting og ny «etablering» innebærer. Da nevner jeg ikke hver enkelt beboers psykiske belastning.

Vesteraalens Avis

Det er direkte feil når Mikkelborg hevder at «mottaket har hatt en flyttesamtale med hver enkelt beboer og informert om de nye mottakene og andre praktiske forhold» og «vi har også gitt beboerne litt tid, slik at de kan komme med flytteønsker».

Jeg har hatt kontakt med beboere på Bankplassen asylmottak. De hevder at de har hatt flyttesamtraler, men ikke har fått noen informasjon om «de nye mottakene»: de aner fortsatt ikke hvor de skal og heller ikke eksakt når de må flytte! Dette gjelder både enslige og barnefamilier. Ledelsen på Bankplassen bekrefter at heller ikke de vet hvilke mottak som er aktuelle.

At kontrakten med Bankplassen mottak går ut 31.12.19 og ikke kan forlenges, er ikke troverdig. Det finnes alltid muligheter for å forlenge kontrakter. Å skylde på økonomi uten å dokumentere at det vil koste mer å forlenge kontrakten til anbudskonkurransen er avgjort, enn det koster å flytte over 100 beboere til andre steder, høres tvilsomt ut.

De som har oppholdt seg her i mange år, har prøvd å lage et midlertidig hjem. Nå må de enda en gang reise fra mye av det de eier, da det ikke er anledning til å ha med annet enn det de får med på fly, evt. buss eller hurtigrute. Er det samfunnsøkonomisk eller sløsing med penger på nytt å måtte gi asylsøkere nødvendige artikler for å klare seg i nye mottak?

Og hva koster reiseutgiftene fra Hadsel til de nye mottakene? Har UDI regnet på den totale økonomiske situasjonen stenging, flytting og ny «etablering» innebærer. Da nevner jeg ikke hver enkelt beboers psykiske belastning.

I en av Fjellvettreglene står det: «Vend i tide! Det er ingen skam å snu!» Denne regelen kan også anvendes i andre situasjoner.

Jeg oppfordrer på nytt til utsettelse av å stenge Bankplassen asylmottak, i det minste til anbudskonkurransen er avgjort.