Ungdata viser at elevene i Hadsel mobbes mer enn landsgjennomsnittet:

– Det er overhodet ikke greit med mobbing, sier elevrådet

Etter å ha fått tilbake dataene fra Ungdata-undersøkelsen, sier elevene fra Melbu at mobbing er et problem som må bort.

mobbing: Ungdomselevene sier resultat fra Ungdata undersøkelsen er skremmende. – Å se klassekamerater og medelever fryse ut andre er helt forferdelig, sier Marie Winther Iversen. Fra venstre: Marie Winther Iversen, Petter Baade Karlsen og Natalie Guldberg. Foto: Mari Elise Nordgård 

Vesteraalens Avis

Elever over hele landet har tatt Ungdata-undersøkelsen for å kartlegge blant annet mobbing, ensomhet, familie, fritidsaktiviteter og rusbruk. Også elever ved andre skoler i Hadsel har deltatt i denne undersøkelsen.