– Lærer ble jeg ikke, forfatter langt ifra. Tall, markedsmodeller, strategi, handel og utvikling tok meg.

For to uker siden var jeg gjesteskribent «På en fredag» i VA. Det ble etterfulgt med en forespørsel om jeg ville være fast skribent da én måtte forlate.

På skolen: På bildet ser du et bilde av VAs nye spaltist Lina Vibe, fra skoletida. Lina sitter foran til høyre. – Lærer ble jeg ikke, forfatter langt ifra. Tal, markedsmodeller, handel og utvikling tok meg, men jeg har fortsatt å skrive. 

Jeg har også fått en offentlig skrivestue de siste årene. Facebook har et perfekt format og jeg får også karakterer. Få eller flere likes.

Vesteraalens Avis

Jeg trengte ingen betenkningstid, selv om kalenderen allerede er ganske så full. Jeg sa ja, takk.