Ønsker lavterskeltilbud for psykisk helse

Andrinesaken har skapt debatt, og en ny idé om et lavterskeltilbud med søkelys på psykisk helse er nå til behandling i kommunestyret.

prøveordning: – Politiker Nilofar Nori (SV) fikk torsdag lagt fram saken i kommunestyret, hun ønsker ei prøveordning, et lavterskeltilbud innen psykisk helse. – Det var viktig at Andrine valgte å være åpen, hun har inspirert mange ungdommer, sier Nilofar Nori.   Foto: Jane Willassen

Vi trenger økonomiske midler for å mobilisere og vi ønsker å ha med fagpersoner, ungdommen kan ikke stå alene om dette

Vesteraalens Avis

– Jeg er svært glad for at Andrine sto åpent fram i mediene, det ga et ekstra puff i ei viktig sak, sier lokalpolitiker Nilofar Nori (SV).