Hadselskolene besto helse-eksamen:

Både skoler og barnehager fremmer helse

Rektorene ved Hadsel-skolene fikk torsdag synlige bevis på at de er helsefremmende skoler, i tråd med kommunens målsetning.

godkjent: Samtlige rektorer fikk utdelt synlig bevis på at de jobber ved helsefremmende grunnskoler, av Stine Wingan Larsen fra ungdomsrådet og oppvekstsjef Line Pedersen. 

Det har vært et overordnet mål på trivsel som forutsetning for læring.– Det har vært et overordnet mål på trivsel som forutsetning for læring.

Line Pedersen, oppvekstsjef
Vesteraalens Avis

Prosjekt «Helsefremmende grunnskoler» er ifølge oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og friluftsrådene med faglig støtte fra Folkehelsealliansen Nordland.

– Prosjektet i Hadsel startet allerede i 2013, og avsluttes i år i Ofoten og Vesterålen, sa Pedersen under torsdagens kommunestyre.

Læring gjennom trivsel

Bakgrunnen for prosjektet har vært å fremme læringsmulighetene for skoleelevene, men også barnehagene. De sistnevnte har alle fått sine sertifikater tidligere. Torsdag sto skolene for tur, og rektorene sto oppstilt som førsteklassinger første skoledag da Stine Wingan Larsen fra ungdomsrådet delte ut prisen.

– Det har vært et overordnet mål på trivsel som forutsetning for læring. Vi skal fremme folkehelse og fysisk aktivitet også ved bruk av naturen. Dette skal fremme naturglede, respekt for naturen, klimabevissthet og bærekraft. Skolehelsetjenesten skal ha en sentral rolle også i det videre arbeidet, sammen med alle instanser som skolen samarbeider med, inkludert idrettslagene. Tverrfaglighet, fysisk aktivitet, helse, kosthold, trivsel og sosial læring har vært gjennomgående tema, sa Pedersen i sakens anledning.

Alle godkjent

Nå er alle skolene i Hadsel godkjent som Helsefremmende. De skolene som også er godkjent etter forskrift for Miljørettet Helsevern får det røde skiltet, og de andre får det grønne skiltet.

• I Hadsel får Innlandet Skole og Strønstad Skole det røde skiltet.

Godkjenning etter miljørettet helsevern er litt mer omfattende.

• Sandnes Skole, Melbu Skole og Stokmarknes Skole får det grønne skiltet.

Disse skolene skal i løpet av 2020 bli godkjent etter miljørettet helsevern, men siden er det bygging av skoler og litt annet arbeid som gjenstår kunne de ikke få utmerkelsen helt ennå.

Pengepremie

Ifølge Pedersen skal det også følge med 20.000 kroner til hver skole med utmerkelsen, som skolen og elevene selv kan benytte til forskjellige helsefremmende tiltak.

– Det er viktig å huske på at dette er penger osm kommer fra friluftsrådet og Gjensidigestiftelsen, sier Pedersen.