– Politisk «merkevare» vs. politiske prioriteringer

I disse dager raser debatten om kutt i fergeruter og billettpriser som er økt dramatisk. Noe i denne saken som gjentar seg gang på gang, er svartmalinga av regjeringa og at det er regjeringas skyld at fylket må prioritere som fylket gjør.

Før og Etter: Billettprisene før og etter nyttår. Med nytt fylkesråd kom det også nye priser på fergene i fylket. Her er to billetter som viser prisøkninga på ferge Melbu-Fiskebøl. I denne kronikken ber Lena Arntzen fylket om å stå for sine egne prioriteringer og ikke lansere bortforklaringsmodeller. Foto: Tone Marit Sørensen 

Det fylkesrådet glemmer, er at vettet er nokså jevnt fordelt i Nordlands befolkning, og at bortforklaringsmodeller til syvende og sist blir gjennomskuet.

Vesteraalens Avis

«Kan du skylde på andre?»

De fleste er kjent med «Problemløservideoen» til Kim Ronny Hansen, og det er ikke til å stikke under en stol at nettopp denne problemløservideoen kan ha vært en kilde til inspirasjon for vår fylkesregjering med Tomas Norvoll i spissen.

Fritt sitert: «Kan du skylde på andre? Svaret ja? Kast det i søpla. Problem løst. Er svaret nei? Stakkars deg». Fylkesrådets forklaringsmodell på sine prioriteringer er lett å kjenne igjen, men problemet er definitivt ikke løst.

Det fylkesrådet glemmer, er at vettet er nokså jevnt fordelt i Nordlands befolkning, og at bortforklaringsmodeller til syvende og sist blir gjennomskuet. Vår region og vårt fylke har stort potensial, og motor nummer 1 for vekst er: Samferdsel og infrastruktur. Det vet også Tomas Norvoll, og da stiller billettprisene og fergekutt seg i et underlig lys.

Ingen har sagt at det skal være lett å være politiker, men det blir ikke lettere ved å skylde på andre og regjeringa. Fylket må stå for sine prioriteringer.

Visjoner før valget

Nordland Senterparti gikk til valg på følgende: «Legge til rette for vekst og utvikling i alle deler av fylket, i by og bygd ... Nordland skal bestå av gode og livskraftige lokalsamfunn som gir folk trygghet, tilhørighet og identitet – med tjenester nær folk».

Det som ikke sto i programmet var at løftet er gitt med forbehold om at regjeringa sender over det pengebeløpet fylkesrådet trenger for å ivareta Bodøs kulturhovedstadsprosjekt, elbil ladere i Bodø, dyre frikjøpte «fylkesråder» og avsetninger til et overskudd på 6,8 % fremfor det mer fornuftige overskuddet på 4 %.

Videre slår Nordland Senterparti fast i sitt program at:

«Lav innbyggervekst og fraflytting utgjør den største utfordringen for fylket vårt. Senterpartiet ønsker å jobbe aktivt for å snu dette, gjennom tilrettelegging for et allsidig næringsliv, god og sikker infrastruktur, allsidige og spredte utdanningstilbud som gir ungdom den kompetansen fylket trenger».

Da kjære fylkespolitikere, har jeg bare en kommentar; selv en Høyrepolitiker kan se at denne skuta er ute av kurs. I Hadsel er det nylig lagt ned to videregående linjer, og ferga trues. Jeg gir karakteren 1 for prioritering.

«Ta hele Nordland i bruk»

Nordland Arbeiderparti følger i sitt valgprogram opp med at de skal «Ta hele Nordland i bruk». Man kan lure på hvordan de skal få dette til, når det legges opp til å kutte i livsnerven langs hele kysten, og å nærmest flå egen befolkning om de skulle finne på å ta ferga. Nordland Arbeiderparti viser også til at:

«Dersom vi skal øke Nordlands befolkning må vi gjøre det så attraktivt å være ungdom i Nordland at de velger å bli boende. Vårt hovedfokus er derfor god befolkningsutvikling, verdiskaping, rettferdig fordeling, bosetting og det å ta hele Nordland i bruk»

Jeg deler ønsket om å øke Nordlands befolkning, og mener også at det skal være så attraktivt for ungdom å bo i Nordland at de velger å bli værende. Har Nordland Arbeiderparti spurt ungdommene hva de ønsker seg mest av: Utdanningstilbud eller at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad? Jeg håper fylkespolitikerne laget seg en strategi for hvordan de skal realisere målet om å ta hele Nordland i bruk.

Trygve Slagsvold Vedum har laget seg et «brand» på å være distriktenes venn og kanskje til og med distriktenes eneste venn. Det hadde vært svært interessant å vite om Trygve mener at fylkesrådets politiske prioriteringer er god Senterpartipolitikk? Eller mener Trygve kanskje at Senterpartipolitikk er så kostbar at den ikke kan gjennomføres uten hjelp fra landets regjering?

Trygve bør snarest komme på banen og gi sine partikolleger et Senterpartikompass i tråd med Trygves egen «merkevare».