Solmøte om bygdefotografer

Under årets Solmøte i Hadsel vil Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap i samarbeid med Kulturminneparken på Hadsel invitere til et fotohistorisk foredrag.

Bygdefotografi: – Kanskje er det slik at Ole Tobias Olsen og andre bygdefotografers estetikk fremdeles setter spor etter seg i norsk fotokunst, som i gruppeportretter? Foto: Ole Tobias Olsen 

Vesteraalens Avis

Arrangementet finner sted i Hadsel kirke onsdag om ei uke. Da blir det foredrag om fotograf Ole Tobias Olsen. Ifølge ei pressemelding fra Nordland Akademi er han «Nordlandsbanens far». Han gjorde seg også bemerket som lærer, samler av folkeminner og folkemelodier, organist, prest, salmedikter, ordfører og ingeniør. Her er det Olsens fotografiske arbeider som skal undersøkes nærmere.

Foredragsholder Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Der har hun vært fast ansatt siden 2002. Lien forsker og underviser i moderne kunst og samtidskunst, med fotografiets historie og teori som sitt primære spesialområde.

Fotohistorie: Foredragsholder Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Pressefoto 

Ifølge pressemeldingen vil Lien i dette foredraget sette Olsens fotografier i en bredere fotohistorisk kontekst. Foredraget vil diskutere denne pionerfotografens motiver og arbeidsmåte i lys av andre sentrale skikkelser i norsk fotohistorie. Det gjør hun blant annet ved å trekke paralleller mellom Ole Tobias Olsens fantastiske iscenesatte gruppeportretter, og portrettene til en prisbelønnet fotograf fra vår egen samtid, Oddleiv Apneseth, står det i pressemeldingen.

Lien har ikke bare undersøkt fotografiets rolle i kunsten, men også dets rolle innenfor bredere kulturhistoriske kontekster som nasjonsbygging, migrasjon og postkolonial samtid. Hun har nylig ledet et større prosjekt (finansiert av Norges forskningsråd) om fotografier fra samiske områder som hun reiser videre til Kabelvåg og Nordland kunst- og filmfagskole for å snakke mer om.

Før og etter foredraget i Hadsel kirke kan man se en utstilling med fotografier som Ole Tobias Olsen har tatt. Den står i Blåsalen i prestegården.