Foreslår å gi økologisk landbruk 100.000 kroner

Kvitnes Gård og Nøisomhed Gård søker begge om næringstilskudd til småskala økologisk landbruk, og administrasjonen legger fram positiv innstilling til vedtak på til sammen 100.000 kroner.

Vil utvide: René Cortis ønsker å utvide sitt økologiske landbruk. (Arkiv) 

Vesteraalens Avis

Ifølge sakspapirene ønsker Kvitnes Gård å etablere en økologisk markedshage, for å være mest mulig selvforsynt med grønnsaker fra egen gård til

egen restaurant. Gården søker om 60.000 kroner, men ifølge sakspapirene er totalrammen på næringsfondet på 100.000 kroner.

Samtidig søker Nøisomhed Gård om tilskudd til videreutvikling av småskala grønnsaksproduksjon og salg på sin gård.

Sistnevnte, som drives av René Cortis, startet i 2012 med de første sauene og utvidet etter hvert med kyr og privat grønnsaksdyrking.

Cortis er også samarbeidspartner med Kvitnes gård, og vil ha ansvaret for å organisere arbeidet med etablering av grønnsaksåkeren på Kvitnes, sammen med restaurantsjef Cathrine Thoresen.