Hurtigrutens Hus:

Hva hadde skjedd om kommunestyret sa nei den gangen?

Det er 2011. Undertegnede satt i kommunestyret, da som nå. Dagen er en jeg vil huske resten av mitt liv. Det er dagen vi vedtok å kjøpe Hurtigrutens hus fra Weddingbrødrene. Heretter omtalt som Wedding.

Hurtigrutens Hus Universitetet i Nordland 

Er 137 millioner dyrt om vi skulle bygd en kino og scene, samt lokaler til kulturskole, universitetet og museum? Neppe.

Vesteraalens Avis

Jeg husker det var stort politisk trykk. Ikke minst etterpå, i årevis. Jeg følte på ansvaret, men stemte for, uten å tvile så veldig. Saken ble vedtatt med minst mulig margin. Ordføreren brukte sin dobbeltstemme. De som stemte for var b.la H, Frp og V. Mot var spesielt Ap og Sp.

Hva var det Hadsel kommune kjøpte den gangen? Var det ett bygg for å drive et tidsmessig kulturtilbud til befolkningen? Neshallen står jo ennå der den, liksom. Kjøpte Hadsel kommune et universitet? Svaret er, ja takk, begge deler. Wedding var meget klar på at det var uaktuelt for dem å drifte videre en offentlig infrastruktur i Stokmarknes som kulturhus og et eventuelt fremtidig kompetansesenter. Dette står i sakspapirene fra 2011. Det var noe av bakteppet for kjøpet av et privat eid kulturhus.

Privat kulturhus? Det var faktisk det Hadsel satt med. Weddingbrødrene hadde bygd om Hotell Vesterålen til det bygget som står der i dag. Med moderne saler for kino og teater. Samt museum og lokaler egnet for høyskoleundervisning, det med en enkel ombygging. Som ble gjort og Nord Universitet flyttet inn, de er der ennå. Jeg har spurt. – Hva hadde stått der i dag om kjøpet ikke hadde skjedd? Alternativet var leiligheter og hybler, samt kolonialbutikk. Hele området hadde vært noe ganske annet enn det nå er på vei til å bli. Det er verdt å reflektere over.

Hva er et kulturhus?

Om vi bruker Wikipedia. Et Kulturhus er en bygning for kulturaktiviteter, ofte eid og drevet av det offentlige, gjerne plassert sentralt i en kommune. Innholdet i kulturhus kan variere. Mest vanlig er en sal med scene som kan brukes til opptredener, teater og eventuelt konserter. Kino, bibliotek, lokaler for kulturskole, rom for foreningsvirksomhet, møtelokaler og annet er også vanlig. Her treffer Hurtigrutens Hus på alle punkt. Møtelokalene har blitt vesentlige for undervisningen. Treff der og.

Selv er jeg er bekymret for hvor Hadsel kommune har tenkt å gjøre av biblioteket. Det bør ligge i bygget for å bidra til folk og liv på en vanlig tirsdag i oktober. Så er det nevnt.

Det store spørsmålet for mange er i dag: Hva vil vi med huset? Det kan sett utenfra virke som om kommunen ikke er villig til å drive huset på en måte som gir et bredt kulturtilbud, som kan generere overskudd. Jeg undrer på hvorfor? Kan det være for å unngå betaling av selgerkreditten, så lenge som mulig? For den må man betale på om huset går i pluss. For ordens skyld, i alle saksdokumenter er det helt tydelig at kommunen er skyldig pengene. Det har kommet en rekke tilbud om reduksjon av gjeld knyttet opp mot tomter osv. Disse er igjen avvist i tur og orden. Saken kan etter hvert ende i retten. Det burde være unødvendig.

Poenget er, ingen betviler at Hadsel skal betale resten. Derfor må det politiske Hadsel få saken ut av verden. Og gå videre. Så må rammene for drift være slik at det kan drives godt. Kultur har en pris, men den har også en verdi. Den passer dog ikke lett inn i et regneark. Jeg ser i mediene at aktører tenker høyt om at kultur er dyrt og vanskelig. Er det kanskje enklest å bare leie ut rom? Mulig jeg misforstår, mulig jeg mistolker, men jeg har sett oppslagene i mediene. Så noe er det. Jeg mener huset har havnet i en negativ spiral, delvis fordi det har vært viktig å nettopp ikke gå med overskudd. Det har ført til at huset ikke har blitt tilført midler for å drive på en realistisk måte, da går det gradvis en vei, nedover. Jeg leser at lag og foreninger føler seg priset ut av huset. Det er alvorlig. For nettopp slike burde bruke det.

Det var først og fremst Arbeiderpartiet og Senterpartiet som var mot kjøpet. Slik jeg husker det, var Ap egentlig ikke så veldig imot at kommunen overtok. Samt at de så poenget med å sikre universitetet i kommunen. Men de mente det gikk for fort. Jeg vet ikke hva som ville endret seg om det hadde gått saktere. Uansett, Arbeiderpartiet roet etterhvert kritikken og forholdt seg til at huset var kjøpt. Mens Senterpartiet turnerte saken i kommunestyret og mediene i årevis. De hadde generelt ikke noe positivt å si om huset. Jeg sliter med å finne noe.

137 millioner 2011 kroner. Er det dyrt? Tja. Om du setter det opp mot andre kommunale oppgaver, og drar konklusjonen om at uten kjøp, så hadde vi hatt 137 millioner mer til disse. Så kanskje. Men! Vi ville jo ikke hatt 137 millioner mer til drift av kommunen. For vi låner ikke til drift. Det gjør man kun til investeringer. Ja, rentekostnad og nedbetaling er en kostnad. Den reduserer tilgjengelige midler, men det beløpet er overkommelig og vi får noe igjen. Så kommer spørsmålet jeg i liten grad har sett de som var mest mot stille: – Har et kulturhus en verdi utover det rent regnskapsmessige? Er 137 millioner dyrt om vi skulle bygd en kino og scene, samt lokaler til kulturskole, universitetet og museum? Neppe. Kvadratmeterprisen på huset er strengt tatt lav. Dessuten har vi aldri betalt renter på et lån på 137 millioner. Grunnet den nevnte selgerkreditten.

Hva om vi ikke hadde kjøpt? Hva ville situasjonen vært nå? Vi ville neppe hatt ett snart ferdig Hurtigrutemuseum/vernebygg. Det blir en nasjonal attraksjon, som vil skape aktivitet. Det ville ikke vært noe hotell under oppføring på nabotomta. Det hadde trolig heller ikke vært en filial av Nord Universitet i kommunen, som var noe av hovedpoenget ved kjøpet. Vi hadde heller ikke hatt tusenvis av hadselværinger som fornøyd har kunnet gå hjem etter store opplevelser med DumDum Boys, Odd Nordstoga, Kari Bremnes osv. Ei heller tusenvis av mennesker, særlig barn, som husker store kino og teateropplevelser i storsalen. Sånt har verdi. Utvilsomt. Men da må man se lengre enn til regnearket. Selv ser jeg saken i et femti til hundreårs perspektiv. Ikke i valgperioder.

God helg.