Demonstrerte opprydning av vann og strand på Fiskebøl

Klyngenettverket Marine Recycling Cluster (MRC) viste hvordan de vil bidra til et renere verdenshav med smartteknologi og nye oppfinnelser. En av dem var LoVeMar som viste fram sin overflatesveiper, som samler inn marint avfall.

Stor interesse: Wilfred Nordlund, Aina Nilsen og Bent-Joacim Bentzen, mener oppbygningen av kompetanseklynger er veien å gå. Alle foto: Per Eivind Knudsen 

- At det foreslås å legge hoveddelen av testsenteret til Horten er helt meningsløst. Det vi får er et plaster på såret.

Vesteraalens Avis

Klyngenettverket viste torsdag fram sine metoder for opprydding av havplast. Bedriftene, som kommer fra både Vesterålen og Lofoten, har tatt tak i det voksende problemer med plastforsøpling i havet, og både myndigheter og miljøfond har fattet interesse for samarbeidet i miljøets ånd.