Fartsulykker

4 av 10 dødsulykker i trafikken knyttes til fart

I en ny kampanje viser Statens vegvesen hvor stor risiko det er å ligge «bare litt over» – og også hvor mye tryggere det er blitt på veien fordi flertallet nå holder fartsgrensen.

Illustrasjonsfoto, bil, kjøring, råkjøring, samferdsel.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Vesteraalens Avis

I ei pressemelding viser de til at 4 av 10 dødsulykker i trafikken knyttes til fart.

– Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antall alvorlige ulykker. De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen. Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde. Det uttaler Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Statens vegvesen har en rekke tellepunkter som viser fartsutviklingen på norske veier. I 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen. I dag holder 62,1 prosent fartsgrensen. I denne perioden har antall drepte gått ned fra 242 til 108.

Færrest trafikkdrepte i verden

– Dette er en oppsiktsvekkende god utvikling og det er ingen tvil om at den økte overholdelsen av fartsgrensene har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde. I forhold til innbyggertallet, har vi nå færrest antall trafikkdrepte i verden. Og det er fordi stadig flere av oss velger å holde oss på den riktige siden av fartsgrensen, hevder Ranes.

Ifølge Statens vegvesen er hver drepte og hardt skadde i trafikken er en for mye. I trafikken har de en nullvisjonen.

– I dag er det flere enn 6 av 10 som holder fartsgrensen. Hvis alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019 ville vi spart om lag 24 liv og hatt 85 personer færre hardt skadde, sier Guro Ranes.

Betydelig risikoøkning

En stor andel av fartsulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. Det er slett ikke bare råkjøring som er problemet, noe mange kanskje tror.

I den nye kampanjen henvender Statens vegvesen seg først og fremst til de av oss som «bare» ligger litt over. Budskapet er at «bare litt over» gir betydelig økning i risiko, og at flertallet nå faktisk velger en tryggere fart, står det i pressemeldingen.

Strategien for kampanjen er å vinkle på sosiale normer.

«Mange tror kanskje at de fleste kjører for fort, noe som ikke stemmer. Det å korrigere slike «normative misoppfatninger», og vise at den avvikende adferden er mindre vanlig enn man tror, har vist seg å føre til adferdsendring.», står det i pressemeldingen.

– Vi skal ha en positiv kampanje som gjenspeiler det positive flertallet; at folk flest – holder fartsgrensen. Det er dette som er normen, sier Guro Ranes.

Relaterte saker:

«Tik Tok-sjåfør»: – Jeg blir terrorisert av politiet

– Siden i fjor høst har jeg blitt stoppet cirka 30 ganger av politiet, uten å ha kjørt for fort. Jeg blir terrorisert av politiet. Det sier en ung mann fra Hadsel til VOL. Han er med i en av flere Tik Tok-videoer, som en kamerat har lagt ut.

– Kun bedring forbi gården min, men jeg er sikker på at det vil gå liv her

Stig Johnsen på Inbjør har vært klar i sin tale mot de som kjører i høy fart forbi gården hans på Innbjør i Hadsel. Han har merket at det har blitt mindre råkjøring forbi gården hans, men han tror dødsulykken i høst er uunngåelig.

Her vil Hadsel ha lavere fartsgrense:

Veien har 24 krysninger og avkjørsler

På strekningen fra Melbu sentrum og nesten fram til Hersandvollen ønsker Hadsel kommune å senke fartsgrensen. Får de medhold hos fylket, som eier veien, blir det 30-sone gjennom boligstrøket.