Her vil Hadsel ha lavere fartsgrense:

Veien har 24 krysninger og avkjørsler

På strekningen fra Melbu sentrum og nesten fram til Hersandvollen ønsker Hadsel kommune å senke fartsgrensen. Får de medhold hos fylket, som eier veien, blir det 30-sone gjennom boligstrøket.

brukes av mange: Coldevinsgate har mange stikkveier og avkjørsler til boliger. Hadsel kommune vil nå se på muligheten for å få senket fartsgrensen på deler av veien fra 50 til 30 km/t. 

Vesteraalens Avis

I saken, som skal opp i formannskapet denne uka, pekes det på at det ikke akkurat skorter på utfartsveier langs veistubben som offisielt heter FV 7634.