Lager ny plan om skoleinnholdet

Hadsel har flere nye fine skoler, men er innholdet like bra som byggene? Det skal det nå sees nærmere på, i en ny oppvekstplan som skal ut på høring.

Det indre teller: Oppvekstutvalget skal se på en ny plan som tar for seg innholdet i skolene i Hadsel. Arkiv: Vidar Eliassen 

Vesteraalens Avis

I 2016 vedtok kommunestyret i Hadsel en skolebruksplan, som omhandlet utformingen av skolebyggene og strukturen. Det manglet imidlertid mye om hva skolen skulle være.