Velkomst og avskjed i kirka

Mens det ennå var veldig begrenset besøkstall i kirkene våre, ble en lenge planlagt velkomst holdt i Hadsel menighet.

Velkommen: Kirkeverge Gunnar Sandvin ønsket formelt velkommen til vikarprest Gry Åland, organist Hanne-Sofie Akselsen Frantsen, og ny menighetssekretær Külli Treimann Skagen. Foto: Innsendt 

Vesteraalens Avis

Prost og stab var samlet for å ønske velkommen hele tre nye medarbeidere, og si takk til organisten de siste 42 år, Skjalg Morfjord. Det skriver menighetspedagog Solgunn Jensen i ei pressemelding.