Fikk et tilbud de ikke kunne avslå:

Legger ned Hurtigrutens Hus KF

I september og oktober 2020 sa Hadsel nei til å ta Hurtigrutens Hus inn under kommunen. 25. mars 2021 kom kontrabeskjeden: Hurtigrutens Hus KF legges ned som kommunalt foretak, men skal drive videre i kommunal regi.

Kommunen tar over: Hadsel kommune betaler ut Hurtigrutens Hus, og legger samtidig ned det kommunale foretaket.  Foto: CHRISTER REMEN

Vesteraalens Avis

Det var Venstre og Rødt som var de mest endringsvillige i fjor, og pekte på at driftsformen ikke har fungert optimalt, selv om posisjonen sto på sitt. Underskudd og problemer med organiseringen har vært gjentakende unoter i den lange klagesangen, i tillegg til tvisten mellom kommunen og tidligere eier Bernhard Wedding.