Et skip for alle, der alle har sine historier

Alle har sin egen historie fra hurtigruta, og Nye Hurtigrutemuseet vil nok vekke mange minner, tror Lina Vibe.
Vesteraalens Avis

Visst skal det nye Hurtigrutemuseet fortelle mange historier når besøkende går sin rundgang, men like fullt er det knapt mulig å fortelle alt.