Se søkerlista: 37 personer søkte lærerjobb i Hadsel

Den offentlige søkerlisten over hvem som ønsker å bli lærer i Hadsels grunnskole er utlevert, og det er totalt 37 søkere til de 15 ledige stillingene. Av disse er 21 kvinner og 16 menn.

Mange vil hit: Da Hadsel kommune søkte etter lærere før påske var det flere som tok utfordringen. Totalt 37 stykker har søkt om jobb i kommunens grunnskole. 

Vesteraalens Avis

Oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen sier i en melding til Vesteraalens Avis at kommunen er veldig fornøyd med at så mange har søkt. De la ut fellesannonsen for de totalt 15 stillingene før påske, og ifølge Pedersen henger det sammen med at de ønsker å trekke til seg så mange som mulig utenfra kommunen.