Meninger

«Anmodning om befaring av fylkesvei 822»

Debatt:
Vesteraalens Avis

I fylkesrådens svarbrev av 15. jan. 21 settes det pris på vårt engasjement. Det er hyggelig, men hva med planer om opprustning av fv. 822 og bevilgninger til oppstart av utbedringer?

I flere brev har vi prøvd å beskrive veiens stadig forverrede standard. Vi har også dette året hatt møte med ordføreren i Sortland. Både ordføreren og varaordføreren i Hadsel var på befaringer på Hadsel Innland 24. feb. i år, og de ble kjørt strekningen Kaljord- Austpollen. Vi stoppet flere steder, og de kunne med selvsyn betrakte et nedseget veilegeme og store kratre.

Vi viste dem skredområder, og som en skjebnens ironi, gikk det skred allerede dagen etter slik at veien ble stengt. Siden flere aviser skrev om hendelsen, kjenner kanskje fylkesråden til den?

Vi har vært nøye på å ha god informasjon til kommunene, de har fått kopi av det vi har skrevet og blitt invitert til en rekke befaringer. Vi regner derfor med at også Hadsel og Sortland ved sine politiske ledere har sagt fra om at noe bør gjøres.

Vi er kjent med artikkel i Bladet Vesterålen 13. mars i år «Disse veiene i Vesterålen får ny asfalt i år.» Vi tenkte kanskje fv. 822 er en av dem. Da så samme avis 12. d.m. skrev om ekstra millioner til veier i Vesterålen, øynet vi nytt håp.

Vi unner både de som bor på yttersida av Andøya, i Holmstaddalen og mellom Alsvåg og Lifjord bedre vei, men undres over hvorfor fv. 822 ikke kommer med?

Vi må være åpne for at vi verken vi eller politiske ledere i Hadsel og Sortland som har vært her og skulle støtte oss, har klart å beskrive denne veien godt nok.

På møte i Aksjonskomiteen i går ble vi enige om å invitere fylkesråden til å komme på befaring