Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro.

Ørjan Robertsen i Lofoten og Vesterålen Petro.

- Fradrag kun på budskap som er godkjent av SV?

- Det er heldigvis ikke slik i Norge at det er kun budskap godkjent av SV som kan trekkes av på skatten, sier leder i Love Petro, Ørjan Robertsen.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det er dypt urovekkende at virksomheter innen olje og gass bruker ressurser på å spre sine budskap.

Det mest skremmende med uttalelsen fra Fylkesnes er at han i oppslag i media mer enn antyder at politikere skal kunne sensurere budskap de ikke liker, gjennom å bestemme hvilke kostnader som skal kunne trekkes fra på skatten.

Overalt hvor vi snur oss blir vi forsøkt påvirket av reklame og medieutspill fra interesseorganisasjoner og bedrifter. Det er en del av å leve i et demokrati.

Bedrifter som bruker penger på reklame eller har andre kostnader forbundet med virksomheten, kan trekke disse fra på skatten. Noen kjemper om nye kunder, mens andre kjemper for å bli hørt. Noen bruker penger på reklamebyråer, andre på Bellona. Om dette er vel anvendte penger, eller om budskapene virker etter hensikten, påvirker ikke skattefradraget.

Selv om ikke Fylkesnes liker det, er det fullt lovlig å snakke om de store ringvirkningene olje- og gassvirksomheten gir for lokalsamfunn og Norge som helhet. Ja, det er faktisk viktig at disse budskapene kommer frem, slik at de kan holdes opp mot andre argumenter.

Så får det være opp til hver enkelt å avgjøre om argumentene er gode nok, eller hvem de ønsker å lytte mest til

LoVe Petro jobber åpent for å få til en utredning av konsekvensene av olje- og gassvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi mener at folket som bor i Lofoten og Vesterålen fortjener et skikkelig svar på om de ulike næringene og interessene kan forenes og hvilke ringvirkninger vi kan forvente. Fylkesnes mener vi tilhører oljelobbyen.

LoVe Petro får ikke støtte fra staten. Vi får våre inntekter fra det lokale næringslivet, og aktører i olje- og gassbransjen. Det lokale næringslivet er virksomheter som har interesse av at det skapes mer aktivitet og flere arbeidsplasser med bakgrunn i mulige olje- og gass ressurser i området.

I 2017 har LoVe Petro mottatt tilskudd på 700 000 kroner fra olje- og gassbransjen. Til sammenligning mottar en samlet miljøbevegelse 24 millioner kroner og organisasjonen Petroleumsfritt Lofoten, Vesterålen og Senja 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet. I denne sammenheng kan nevnes at det var SV i regjering som bidro til at Petroleumsfritt LoVeSe kom inn på statsbudsjettet. 

LoVe Petro må finansiere sin virksomhet med bidrag fra private bedrifter i motsetning til bla.  Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som får sine midler over statsbudsjettet. Derfor er det heldigvis ikke slik i Norge at det er kun budskap godkjent av SV som kan trekkes av på skatten.

- Ørjan Robertsen
Lofoten og Vesterålen Petro

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

- Villedende forenkling av realitetene

Sterke og mektige motstandere av et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, har i utallige sammenhengerfortalt oss hvor ille det vil gå med velferdsstaten dersom dette området ikke åpnes for oljeaktivitet.

Rødt spør fylkesråden om byggklassen på Sortland

Per Gunnar Skotåm, Rødt, ber fylkesråden for utdanning svare.