– Jeg oppfordrer dere på det sterkeste å ta en tur til Andøya

Tillitsvalgt Rune Øverås ved Andøya flystasjon mener ordførerne i Ofoten farer med løgn.

– Tre tapte år med denne regjeringen

Tirsdag denne uka startet regjeringens budsjettkonferanse og dragkampen om milliardene på neste års statsbudsjett. Allerede før konferansen har startet er neste års viktigste prioritering avgjort: skattekutt, hovedsakelig til dem med mest fra før.

– Situasjonen blir verre for kvinner i fengsel

Forholdene for kvinner i fengsel må tas alvorlig. Tre ting må gjøres.

– Skolene i fylket skal i større grad møte arbeidslivets behov

Fylkesrådet legger i oktober frem en helhetlig melding om videregående opplæring for fylkestinget. – Skolene skal i framtida i enda større grad møte regionenes arbeidsliv med relevante utdanningstilbud. Og vi skal gjennomgå tilbudene for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel, skriver fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), i en kronikk på VOL.

– Et norsk forsvar uten en sterk landmakt vil bli stilt sjakk matt

Hvordan skal et Alta inntatt av russiske hybridkrigere tas tilbake? Har norske politikere tenkt å bombe byen fra kampfly? Beskyte små grønne menn med missiler fra fregatter? Eller ser de for seg amerikanske styrker som redning?

– En nedleggelse av Andøya som samfunn kan ikke forsvares

Nordland SV mener at forsvarskapasiteter i nordområdene må bygges opp og videreutvikles, ikke legges ned og raseres.

– Kampen for tilværelsen i 3. divisjon

I skrivende stund ligger Sortland IL på trygg grunn i 3. divisjon avdeling 11 på 2. plass. Men med syv kamper igjen kan alt skje. Hva vil et eventuelt nedrykk bety for SIL?

Ingen kurator på Melbu skole?

Elever og lærere på Melbu møter en helt ny hverdag nå som den nye skolebygningen, med all dens nyinnkjøpte kunst, nylig har blitt tatt i bruk. VOL har tatt kunsten i nye Melbu skole i nærmere øyesyn.

– Sats på kystflåten og kystsamfunnene!

Senterpartiet skal sørge for at det blir fisk nok til alle som vil produsere og eksportere gjennom sterk økning av kvoteandeler til fartøy som bidrar til helårlige og sikre leveranser av førsteklasses råvarer, skriver leder i Finnmark Sp, Geir A. Iversen, i et innlegg på VOL.

– Hvorfor er det så nøye med matte, da?

Vi ønsker å få til en endring som innebærer at flere norske elever går ut av skolen med grunnleggende regneferdigheter. Det er derfor vi skjerper karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for søkere til lærerutdanningene, skriver stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje.

Siste nytt

En litt annerledes hønemor

Hun tilbragte 18-årsdagen på tovekurs på Rognan. I tillegg er hun manisk strikker, fermenteringsentusiast, lesehest, kunstner og kunsthistoriker. Ida Walenius er ikke som alle andre.

Ekstra avgang fra Bognes til Lødingen på torsdag

Samtidig går Torghatten nord over til vinterruter.

Utførkjøring ved Staven

Ingen personskader da lastebil havnet utfor skråning i Øksnes.

– Jeg oppfordrer dere på det sterkeste å ta en tur til Andøya

Tillitsvalgt Rune Øverås ved Andøya flystasjon mener ordførerne i Ofoten farer med løgn.

– Tre tapte år med denne regjeringen

Tirsdag denne uka startet regjeringens budsjettkonferanse og dragkampen om milliardene på neste års statsbudsjett. Allerede før konferansen har startet er neste års viktigste prioritering avgjort: skattekutt, hovedsakelig til dem med mest fra før.

– Støtt havnearbeidernes kamp!

I mai brøt Transportarbeiderforbundet (NTF) forhandlingene med NHO LT om revidering og fornyelse av havneoverenskomstene.

– Norsk og alliert luftmakt ivaretas best med flere baser i Nord-Norge

I forbindelse med Regjeringens langtidsplanlegging foreslås Andøya flystasjon nedlagt, og en flytting av norsk maritim luftkapasitet til Evenes.

- Dette er ikke en kamp mot Evenes

Evenes-ordfører Svein Erik Kristiansen har beskylt andværingene for å være uredelige i debatten om Andøya flystasjon. I et svarinnlegg skriver Geir Wilhelm Wold at de fleste innleggene har vært saklige og påpeker feil i rapporten fra PwC. - Vesterålens kamp for Andøya flystasjon ikke er en kamp mot Evenes, skriver Wold.

– Problematisk sommerstenging

På sensommeren uttalte helse- og omsorgssjef Marion Celius at det ikke hadde vært problemer knyttet til sommerstengt legekontor på Melbu. Hva slags grunnlag hun hadde for å uttale dette, vet vi ikke. Men vi stiller uansett spørsmål ved konklusjonen.

– Flystasjonen og skattekostnader

I den samfunnsøkonomiske analysen som konsulentselskapet PwC har utført om lokalisering av Luftforsvarets baser på Andøya og Evenes, er det i tillegg til investerings- og driftskostnader medtatt en skattefinansieringskostnad.

– En mer redelig debatt, takk

Etter at regjeringen la frem sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren, «Kampkraft og bærekraft», har det vært en del debatt om valget av basestruktur for Luftforsvaret i nord.

– Endelig gangfelt ved Lykkentreff barnehage, men...

Etter to år med flere etterlysninger av oppmaling av etablerte gangfelt kom omsider rådmannen på banen.

Thor Krefting Nissen svarer Tove Karoline Knutsen:

– Som å blendavaske hele helsereformen

Tove Karoline Knutsen hevder at jeg kommer med mange merkverdige påstander om Helsereformen, men dessverre for Tove Karoline Knutsen og Ap har jeg mitt på det tørre.

– Er brakklegging god samfunnsøkonomi?

I langtidsmeldinga legger regjeringa til grunn at statens samfunnsansvar for Andøy skal ivaretas gjennom omstillingstiltak. All erfaring tilsier at slike omstillingstiltak vil koste mange penger.