– SV vil bidra til ytterligere økte boutgifter i Sortland

Bolig er et primærbehov som egentlig burde vært trukket ut av et åpent marked.

– Frivilligheten kan bidra til livsglede

Men det er viktig å påpeke at frivilligheten ikke skal erstatte offentlige tjenester

– Velg en god sjef

I Lødingen har vi hatt et rent mørkeblått flertall (Høyre og Frp) i kommunestyret siste periode, med ordfører fra Høyre, og det har vi som kommunalt ansatte fått merke så det holder.

Er gründerne oppskrytt, Enoksen?

Gründerne, spesielt dem som har lokal forankring og ønsker å utvikle Vesterålen, er fremtiden for denne regionen.

– La Andøy boligstiftelse ta hele Andøy i bruk

Jeg har vært vitne til driften av Andøy boligstiftelse med stor forundring og skuffelse.

Liberal fradelingspolitikk - ulempe eller velsignelse?

Det ropes høyt om mangt og mye. Ikke minst i politikken.

Rødts skattevegring

Rødt tar feil hvis man tror at høgre eiendomsskatt fører til høgre boligpriser. Det er det omvendte som gjelder.

– Sortland er en positiv JA-kommune!

Antall JA-saker har mangedoblet seg siste fire år med ordfører fra Sortland Høyre.

– Dette er hva Arbeiderpartiet har gjort for Lødingen

Svar på leserinnlegg fra Frode Staurset (Frp).

Lytt til lærerne!

SV vil bringe lærernes kunnskap inn i den skolepolitiske debatten.

Siste nytt

Personen er tilbake på land

Person har falt på havet i Sortland, melder politiet på Twitter.

Gastronomisk matvandring

Den kulinariske byvandringen på Melbu ble en svært smaksrik og lærerik opplevelse.

Kritisk til endringer i flytilbudet

- Hvis regjeringen får gjennomslag for sitt forslag til svekkelse av flytilbudet på kortbanenettet kommer det til å gå på bekostning av sikkerheten, komforten, og omfanget av rutetilbud.

Krysser Gavlfjorden til Risøyhamn i år

Søndag om en uke klapper «Kryss Gavlfjorden»-båten til gammelhavna i Risøyhamn. – Vi gleder oss til å ta imot hundrevis til bygdas to perler Gammelbutikken og Bygdetunet, sier Marit Kinn Arntsen og Adelheld Benjaminsen.

Topptur på Strøna

Turleder Stig Are Pettersen inviterer til topptur på Strøna førstkommende søndag, melder Vesterålen Turlag. 

– Grønn bølge over Norge

Dette valget blir startskuddet for en grønn omstilling av Norge.

Angsten for eiendomsskatt

Eiendomsskatt gir inntekter kommunen vil trenge for å unngå ytterligere kutt i tjenestetilbudet.

Hadsel har en alvorlig utvikling av økonomien

Senterpartiet vil hvis vi kommer i posisjon, være med på en «økonomisk ryddesjau» for å få skuta på rett kjøl igjen!

Sykefraværet i Sortland – æres den som æres skal

Ordføreren burde i sin uttalelse berømmet lederne, tillitsvalgte og ansatte

Ser virkelig ikke FrP ringvirkningene?

Ser virkelig ikke FrP ringvirkningene satsninger på kultur har medført rundt omkring i fylket?

– Sosialistisk politikk av verste sort

Fremskrittspartiet er den eneste garantisten for borgerlig politikk i Nordland.

– Sjøl blå-byen Sortland trenger en grønn politikk

Senterpartiet er den sterkeste driveren for en bedre distriktspolitikk.

Viktige avklaringer i fiskeripolitikken

Dagens krav til eierskap i fiskeflåten vil bestå.

– En god skolehverdag – gir trygge barn!

Øksnes Arbeiderparti vil rose den rikspolitiske skolepakken som ble lansert av partileder Jonas Gahr Støre tirsdag kveld i forrige uke.