- Manglende kompetanse og en stiftelse uten styring.

Åpent brev til styreleder Paul Ørnes i Øksnes Boligstiftelse

Kreativt mottrekk

Tilbud om å delta på kundekvelder har florert i Sortland denne høsten. Det er ikke uten grunn – de har vært populære blant innbyggerne.

- En allsidig kunstner, pedagog og debattant har gått bort

Ketil Vea fra Bø døde fra oss fredag 20. november, nesten 84 år gammel.

- Akuttkirurgi redder liv

Helseminister Bent Høie la fredag fram den nasjonale sykehusplanen. Regjeringas plan om å fjerne akuttkirurgien ved flere lokalsykehus truer tryggheten til mange mennesker.

Siste nytt

Kommunen med spørreundersøkelse

Hadsel kommune ønsker tilbakemelding fra sine innbyggere. Derfor har de lagt ut en spørreundersøkelse på sin hjemmeside.

Hadselværing leder skiskytterlag

Team Mesterbakeren er det første norske privatlaget i skiskyting som har ambisjoner om å ta opp kampen mot landslagsløperne.

Fredag blir det ekstra høy vannstand i Vesterålen

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel.

Gled noen som trenger det til jul

Elever kjører i gang årets julegaveaksjon

Fjorårets julegaveaksjon ble en stor suksess i Andøy og mange fikk en ekstra varmende gave på julegave å pakke opp på julekvelden. Nå sparkes årets aksjon i gang.

Ny vaktplan gir mer synlig og tilgjengelig politi

De seneste årene har det vært regelen heller enn unntaket at døra til Lensmannskontoret på Andenes har vært stengt. Ny vaktplan gir åpne dører og mer synlig politi.

– Seniorer vil jobbe lengre

I perspektivmeldingen fra 2013 tegnes et utfordrende bilde av fremtidens velferdsstat. Norge har ikke råd til dagens velferdsnivå i fremtiden dersom ikke inntektene økes, og den norske oljeformuen kan alene ikke hjelpe oss.

FNs barnekonvensjon 20. november:

– Alle barn må telles

Tenk om du ikke hadde fått tilbud om skoleplass. At du ikke fikk helsehjelp. At du ikke stod i noen offentlige registre som sørget for å gi deg tilgang til dine rettigheter.

– Katastrofe for mange kystsamfunn

Rødt Nordland tar sterk avstand fra regjeringas forslag til endringer av fiskerilovgivninga, som ble lagt fram av fiskeriminister Aspaker 13. november.

– Høy fornybar skatt rammer grønn omstilling

Regjeringen går inn for å senke selskapsskatten for å gi drahjelp til norsk næringsliv, men tiltaket skal ikke gjelde vannkraftprodusenter. Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et "grønt skifte" i økonomien.

– Regjeringen vil sikre et godt flytilbud i Nord-Norge

Vårt langstrakte land trenger gode transportløsninger. Derfor bygger og vedlikeholder vi mer infrastruktur enn noen gang.

– Soningskøen minker

Soningskøen er redusert med 400 ubetingede dommer siden høsten 2013.

– Etter jul, kanskje?

Pengene som vi får etter jul kan bety at både du og Per får hjelp i norsken likevel. At noen kan trøste når du er lei deg, selv om timen skal starte. At det kommer inn en annen lærer om jeg er borte en time en dag.

– Facebooks flotte initiativ flyttet fokuset mitt vekk

Hvordan Facebooks flotte initiativ rundt ofrene i Paris-terroren plutselig flyttet fokuset mitt vekk fra saken.

– Forsvaret kan ikke lenger løse oppgaver på en betryggende måte

BFO Region Nord-Norge mener at Forsvaret ikke lenger er i stand til å løse sine grunnleggende oppgaver på en betryggende måte.

– Gjør låvedøra høy og porten vid, Listhaug!

Regjeringen har foreslått å fjerne skattefritak på gårdssalg til familiemedlemmer i statsbudsjettet. For to år siden tok den bort arveavgiften, med det resultat at muligheten til å skrive opp verdier på maskiner og redskap falt bort.

– Ikke alle kystsamfunn overlever?

Vi ønsker å forenkle og gi næringa mer spillerom, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i Tromsø, der hun fredag la fram stortingsmeldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri.

– Krevende jobb for livsnerver på kysten

Regjeringen har endret inntektssystemet for fylkeskommunen. Det slår uheldig ut for Nordland.