- Har ingenting med regjeringen å gjøre

- Den debatten som Venstre fører og som FRP, Høyre og Venstre har tilkjennegitt i media, har ingenting med regjeringen å gjøre. Men det har med fylkesrådet og den praksisen som føres i det parlamentariske systemet i Nordland, sier May Valle i et svarinnlegg til Aps Bjørnar Skjæran.

– Det er mange måter å være et nært politi på

– I tråd med de overordnede føringene vil det bli færre fysiske politilokaler i fylket vårt, sier Nordlands politimester Tone Vangen i en kronikk, og sier at kvaliteten på politiets beredskap ikke er knyttet til antall fysiske lokaliteter.

Are Tomasgard Leder i Landsrådet for Heimevernet (LO) og  Katarina Sæthersdal Nestleder i Landsrådet for Heimevernet (NHO) ut mot kutt i Heimvernet:

- Ikke riktig å kutte før en utredning om konsekvenser

– Sterk påstand som viser mangel på forståelse

Hero Norge svarer på Fpus Rudi Helmersens beskrivelser av deres drift av asylmottak i Lødingen «som del av offentlig organisert menneskehandel».

Arild Jakobsen i Hadsel ut mot det han mener er ukultur:

#text/uri-list http://pub.polarismedia.no:8080/webservice/escenic/content/9522725- Folkevalgte politikere og usannheter

Arild Jakobsen går i et leserinnlegg på VOL hardt ut mot styreleder og nestleder i Hurtigrutens Hus.

Marius Meisfjord Jøsevold Leder, Nordland SV:

- Hvem skal eie havet?

Ungdommens Fylkesråd Nordland (UFR) Tarjei Svalbjørg og Sirianna Stormo Pettersen:

- Fraværsgrensen: Ugjennomtenkt og Distriktsfiendtlig

- Uverdig politisk spill for å dekke regjeringen

Posisjonen og opposisjonen på fylkestinget krangler om konsekvensene av regjeringens nye inntektssystem og nytt samferdselskart i Nordland. Leder for Nordland Arbeiderparti og gruppeleder i fylkestinget, Bjørnar Skjæran, mener opposisjonen driver uverdig politisk spill for å dekke over det faktum at regjeringen har satt Nordland i en vanskelig situasjon.

- Fylkesrådet undergraver demokratiet i Nordland

Posisjonen og opposisjonen på fylkestinget krangler om konsekvensene av regjeringens nye inntektssystem og nytt samferdselskart i Nordland. Venstre, Frp og Høyre beskylder fylkesrådet for å holde tilbake informasjon.

– Ta ungdomshelse på alvor!

– Arbeiderpartiet mener det er samfunnsmessig klokt å styrke helsetilbudet til unge voksne, skriver stortingsrepresentant for Ap, Ruth Grung, i et innlegg på VOL.

- Så oppsiktsvekkende at det er vanskelig å ta innover seg

- Vi har dessverre fått et godt eksempel på hvorfor Høyre insisterer på at kommunene må oppnevne profesjonelle styrer, skriver Høyres Lina Vibe i saken om hemmelige styremøter i Hurtigrutens Hus.

Siste nytt

Stein Inge Pedersen i Deadline Media etter innbruddet i natt:

- Heldigvis er det som er tatt mulig å erstatte

Baren Første blir stengt fra lørdag

– Det har ikke vært hyggelig i det hele tatt, sier bareier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali. Han ble stemplet som uegnet til å være bareier av formannskapet og fikk ikke forlenget skjenkebevillingen. Lørdag stenges dørene til Baren Første.

Fikk vedtaket få dager før bevillingen gikk ut

Baren Første-eier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali og hans advokat Ola Øraker reagerer på sen behandlingstid og det de mener er feil i saksbehandlingen fra kommunen.

Foreslår salg og samling

Posisjonspartiene Ap, Sp og Sv foreslår å selge kommunale bygg i Hadsel, samt utrede samling av omsorgstilbud i kommunen.

Forlik kostet dyrt

Sortland Havn KF må ut med flere hundre tusen etter forliket med tidligere havnesjef Geoffrey James Armstrong.

- Det beste politi må styres med en felles, sikker ledelse

Høyres Margunn Ebbesen kommenterer Sps utkast til stortingsprogram, hvor de foreslår nedleggelse av Politidirektoratet.

– Vi trenger et politi som kommer når du trenger dem

Polititjenesten er ikke god nok mange steder. Terskelen for å rykke ut er mange steder altfor høy.

Lederjobben i Hurtigrutens Hus bør deles mellom kultur og drift

Hadsel Høyre foreslår å satse mer på det lokale kulturhuset.

Kritisk til ordførernes olje-opprop

Fisker Bjørnar Nicolaisen er kritisk til ordførernes olje-opprop.

Høyres distriktsforvirring

SVs Marius M. Jøsevold svarer på Høyres Murdassar Kapurs beskyldninger om en usosial boligpolitikk fra SV.

- Flere får barnehageplass i Nordland

Ved høstens barnehagestart fikk over 42.000 ettåringer sin aller første dag i barnehagen. Nytt av året er retten til barnehageplass som nå er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober. Denne utvidelsen kom til etter en enighet mellom samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– Hvordan skal vi utvikle reiselivet i Nordland videre?

Fylkesrådet i Nordland har satt i gang arbeidet med å fornye fylkets reiselivsstrategi. - Vi vil fokusere på opplevelse, nyskaping og samarbeid, skriver fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), i en kronikk på VOL.

Suortta Suohkan – parallellnavn til Sortland kmmune?

Kamilla Fossem (Rødt) etterlyser politisk behandling av samisk parallellnavn til Sortland i et grunngitt spørsmål til ordfører Tove Mette Bjørkmo.

– Hva skjer med uteområdene ved Sigerfjord skole?

Liv Tjønsø (H) med grunngitt spørsmål til Sortland-ordføreren om uteområdet ved Sigerfjord skole.