– Det hjelper å snakke om demens

Om noen i familien eller en god venn har fått demens, kan det være godt å dele bekymringer og spørsmål med andre i samme situasjon.

– Forhandlingene for jordbruket angår deg

Hvert år forhandler Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Bondelag med staten om landbrukets rammevilkår gjennom jordbruksforhandlingene.

– Vi erklærer Nordland for TISA-fri sone

TISA (Trade in services agreement) vil kunne ha en enda større innflytelse på Norge enn dagens EØS-avtale. Det er også grunnen til at forhandlingene skjer i hemmelighet.

– Er norsk landbrukspolitikk styrt fra Brüssel?

Norske politikere diskuterer klima og landbruk så filla fyker. Det er imidlertid taust om at EU tar styring både over klima- og landbrukspolitikken. Regjeringen bør sette nesa mot Brüssel for å sikre at Norge får ei hånd på rattet.

– Hvem tukler med spillereglene?

Bondebladet har bragt statens forhandlingsleder gjennom 29 jordbruksforhandlinger Per Harald Grue fram for å skremme Norsk Bonde- og Småbrukarlag til ikke å kreve ny landbrukspolitikk i årets forhandlinger.

Rødt Sortland: Full støtte til Fellesforbundets krav

- Støtt de streikende

– Forsvarsevnen skal gjenreises

Statens viktigste oppgave er å sikre sitt eget territorium. Det er et paradoks at et av verdens rikeste land har bevilget seg så mange velferdsgoder at det går på forsvarsevnen løs.

– Utpressing og sammenslåing av kommuner

Høyre, Frp og Venstre har blitt enige om et nytt inntektssystem for kommunene. – Det er slutt på den tida der alle får en sum penger bare fordi de er en kommune, uttalte leder av kommunalkomiteen på Stortinget, FrPs Helge Andre Njåstad. For en maktarrogant kommentar!

Skal skolen stå helt alene i kampen mot mobbing?

Det stilles store krav til den offentlige skolen som samfunnsbærer. Her skal elevene lære å samhandle med alle medelever. De skal vise hensyn, hjelpe andre, ikke plage eller mobbe, og i det hele tatt oppdras til å bli gangs mennesker.

Siste nytt

Nord-Norge kan bli årets sommervær-vinner

Sør-Norge får litt mer sprikende signaler.

Fellesbading på Bleik 

De fulgte opp storsuksessen fra i fjor og hev seg ut i ishavet på Bleik 1. mai igjen. 

– Det hjelper å snakke om demens

Om noen i familien eller en god venn har fått demens, kan det være godt å dele bekymringer og spørsmål med andre i samme situasjon.

Mange gressbranner den siste tiden:

Fraråder all bruk av åpen ild i naturen

Nesten daglige gressbranner.

– Nabolaget vårt er ingen festplass!

Beboere på Selnes tar et oppgjør med festkulturen som har oppstått i rekreasjonsområdet.

– Bad Vibe(s) i Brattås-saken

Lina Vibe er irritert over folka som bråkar i avisene. Om ho skulle ta omsyn til dei, ville det skapt «presedens»: Folk kan komme til å forlange eit helsemessig forsvarleg nærmiljø, for eksempel.

– Står vi han av?

«Vi står han av». Opplevelsen av uvær på fiskefeltet kan overføres til mange situasjoner.

– Stort svik mot kyrne

FrP vedtok på landsmøtet i helga å gå inn for utsettelse av løsdriftskravet for storfe frem til 2034. Dermed kan det se ut som at kyrne fortsatt vil stå lenket på bås etter 2024.

KOMMUNEREFORMEN:

– Hvorfor bli stor når vi har det bra som liten kommune?

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner står for tiden og slår seg på brystet og prøver å fortelle politikere og folket, at alt skal bli så mye bedre hvis det blir store kommuner.

Geir Halvorsen i Sortland Høyre vil ha folkets engasjement om kommunesammenslåing:

- Den kanskje viktigste saken i kommunen på mange år

– En samlende organisasjon

Fiskarlagets formålsparagraf handler om å skape enhet og kraft i arbeidet for å ivareta norske fiskeres interesser. Enhet og kraft. Korte, enkle ord, med stort innhold.

Thor Krefting Nissen kritisk til manglende bevaring:

- Lær av feilene til andre og bevar veggmaleriet i Rødskolen

– Kritikkverdig at så få satser på forebygging

Pensjonistforening ber eldrerådet ta affære.

– Nå må politikerne sette en stopper for sentraliseringen

Vedrørende nedleggelse av postterminalen på Evenes.

– Tenk på et tall

… og lag noen kriterier som passer for å få det resultatet man ønsker, og flytt pengene rundt i Helse Nords Monopolspill.

Ny rammeplan for femårig grunnskolelærerutdanning

Skolelederforbundet ser med skepsis og uro på forslaget til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger, og for de konsekvenser disse vil ha for fremtidig lærerutdannings relevans og attraktivitet. Vi mener det er avgjørende å finne frem til et forslag som i langt større grad svarer på det skoleledere og lærere etterspør.