Er flertallet på Stortinget blitt lurt trill rundt av Forsvarsdepartementet?

I Andøyposten den 21 april blir det referert fra et møte i regionalt planforum Troms fylkeskommune, angående utbygging av Evenes Flystasjon.

Ut fra referatet Andøyposten refererer fra, hadde Forsvarsbygg lagt fram et kostnadsbilde ved utbygging av enebase Evenes på mellom 5-10 milliarder av kroner. Når FD blir bedt å kommentere disse nye tallene blir svaret at disse kostnadene er fra utbygging av Ørlandet flystasjon.

FD svarer også at referenten i møtet til planforumet hadde misforstått. FD har bedt at referatet blir endret på, 5-10 milliardene i kostnadene gjaldt Ørlandet. Mitt spørsmål blir, hvorfor i all verden satt de i møtet og diskuterte utbyggingen på Ørlandet, når saken gjaldt utbygging av Evenes?

Min påstand er at dette er nytt eksempel på hvordan FD opererer, dekker over fakta og kommer med alternative sannheter. NOF avdeling Andøya med flere, har jobbet  hele tiden for at sannheten skal frem, og at beslutningsgrunnlaget må kvalitetssikres eksternt.

Med en gang vi stiller spørsmål om ting vi stusser på, får vi uklare svar og vi finner ut flere ganger at åpen informasjonen nettopp har blitt stemplet hemmelig. Neppe tilfeldig, men et paradoks da hele prosessen med den nye langtidsplanen skulle være åpen og inkluderende.Når skal flertallet på Stortinget våkne opp?

Eller mener flertallet, at det er greit at det sløses med tusener av millioner kroner som kunne vært brukt til andre trengende samfunnsnyttige formål, da er dere ikke tilliten verdig.

Mine spørsmål til slutt blir: Hvor lenge skal Forsvarsdepartementet få holde Norges befolkning og Stortinget for narr? Når vil Stortinget kreve en åpen og uavhengig kvalitetsikring?

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

Tigger-forbud er en avsporing

– Både politi og forskere er tydelige på at årsaken til tigging er fattigdom, og fattigdom kan ikke forbys med nevneverdig effekt, skriver Håkon Møller, andrekandidat for Miljøpartiet De Grønne i i Nordland.

– Vi må slutte å behandle havet som en søppeldunge

Kystpartiet er bekymret for forurensing av verdenshavene, og mener Norge må gå i front for å redusere plastforbruket.

Mener havbruksnæringen må betale for seg:

– Lokalsamfunnet må få noe tilbake

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener Havbruksfondet ikke fungerer etter hensikten.

– Forsvaret styrkes ikke, det omprioriteres

Senterungdom og hadselværing Bent-Joacim Bentzen svarer høyrepolitiker og sortlending Hårek Elvenes om regjeringens satsning på Forsvaret.