ohnny Torgersen og Christoffer Ellingsen.

ohnny Torgersen og Christoffer Ellingsen.

For Rødt Sortland Johnny Torgersen og Christoffer Ellingsen:

- Rødt og kampen mot Forskjells Norge

Norge har i mange år blitt kåra til at av vedens beste land å bo i. Dette gjelder for mange av oss, mens det for andre igjen ikke stemmer i det hele tatt.

Rødt vil i en landsomfattende aksjon sette søkelys på Forskjells Norge, - hva er forskjellsutviklinga og hva skaper disse forskjellene?

Siden 2006 har den økonomiske ulikheten i Norge økt med 14 prosent i følge tall fra det Tekniske beregningsutvalget.

Rødt peker på fem viktige årsaker til denne negative samfunnsutviklingen:

  • Ulikhet går i arv (født fattig – ofte alltid fattig – rikdom og fattigdom går i arv)
  • De rike bidrar for lite til fellesskapet.( De blå i regjering har fjernet 21 milliarder i skatteinntekter som kunne ha vært brukt til utjevnende, universelle velferdsordninger)
  • Lederlønninger har løpt løpsk. ( En leder i et helseforetak tjener 15 ganger mer enn sykepleieren han/hun er satt til å lede)
  • Det organiserte arbeidslivet raseres. (langvarige, midlertidige stillinger, angrep på kollektive avtaler, usikre arbeidsforhold, sosial dumping og full åpning for vikarbyråer)
  • Fraværet av sosial boligpolitikk.  (Staten fører ikke lenger en aktiv boligpolitikk for å skaffe nok boliger med rimelig standard. Vanskelig for lavlønte  og midlertidig ansatte å skaffe seg egen bolig.)

Forskjellene framtrer ikke bare som forskjeller i økonomi, velstand og velferd. Økt sentralisering og konsentrasjon fører til større forskjeller i makt og innflytelse og svekkelse av folkevalgt og demokrati.

Rødt i Nordland og på Sortland vil også ha søkelys på følgende forhold som bidrar ytterligere til å skape forskjeller mellom folk :

  • Nedlegging av akuttberedskap og fødeavdelinger på lokalsykehus
  • Høyresidas tiltak for å privatisere fellesressursene i havet og legge til rette for at disse verdiene i enda større grad havner hos nasjonale eller internasjonale kapitalinteresser.
  • Kommune- og regionreform som fjerne antall folkevalgte og øker avstanden mellom innbyggere og de folkevalgte. Kapitalinteresser med lobbymuligheter styrker sin påvirkning og makt.

For Rødt som i 2017 har reelle muligheter til stortingsmandat særlig fra Nordland og Oslo, vil kampen mot økte forskjeller være av aller største viktighet.

 

Mer å lese på vol.no:

 
VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leses nå:
Meninger

Folkeaksjonen om APs LoVe-vedtak:

– Oljeselskapene vant, fiskerinæringa, turismen og naturen tapte

«Ledelsen i Arbeiderpartiet fikk det som de ville», sto det i ei oppsummering i Aftenposten etter landsmøtevedtaket som åpner for oljeboring, først i Lofoten, så om fire år i Vesterålen og Senja.

Tigger-forbud er en avsporing

– Både politi og forskere er tydelige på at årsaken til tigging er fattigdom, og fattigdom kan ikke forbys med nevneverdig effekt, skriver Håkon Møller, andrekandidat for Miljøpartiet De Grønne i i Nordland.

– Vi må slutte å behandle havet som en søppeldunge

Kystpartiet er bekymret for forurensing av verdenshavene, og mener Norge må gå i front for å redusere plastforbruket.

Mener havbruksnæringen må betale for seg:

– Lokalsamfunnet må få noe tilbake

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener Havbruksfondet ikke fungerer etter hensikten.

– Forsvaret styrkes ikke, det omprioriteres

Senterungdom og hadselværing Bent-Joacim Bentzen svarer høyrepolitiker og sortlending Hårek Elvenes om regjeringens satsning på Forsvaret.